Başvuru Süreci

başvurunun alınması

Başvuru sahibinin, başvuru için aşağıdaki evrakları doldurup, imzalayıp elden ya da kargo yoluyla GLOBAL BELGELENDİRME’ ye iletmesi gerekmektedir.

Aşağıdaki evraklar belge sahibi ve GLOBAL BELGELENDİRME tarafından belge teslimi esnasında doldurulur.

 

Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II hibe programı sona ermiştir. Hibe kapsamında verilen +1 sınav hakkı hibenin sonlanması ile birlikte sonlandırılmıştır. Hibe başvuru formu doldurup süresi içerisinde hibeden yararlanamayan adaylara 3. sınav hakkı verilmeyecektir.

 

Başvuru sahibi, aday ve belge sahiplerinin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında GLOBAL BELGELENDİRME tarafından kullanılmasını, kişilerin hak ve sorumluluklarını konu alan Aydınlatma Metninin başvuru öncesi okunması kuruluşumuzca talep edilmektedir:
Kişisel Verilerin Korunması – Aydınlatma Metni

 

Belge basım ücretleri sınavlara katılan adayların sınavlarında başarılı olmaları ve belge almaya hak kazanmaları halinde talep edilmekte olup aday tarafından sınav öncesi gönderilmesi halinde Global Belgelendirme tarafından aday belge almaya hak kazanana kadar bekletilmekte veya talep halinde iade edilmektedir. Belge basım ücretinin önden gönderilmesi adayın belge almayı hak kazandığı anlamına gelmemektedir.

 

06.04.2004 tarihli Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilmeyen mesleklere ait Ulusal Yeterliliklerin sınavlarına 18 yaşından küçükler katılamaz.

 

17UY0299-5 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Mesleki Yeterlilik sınavına girecek olan adayların başvuru ekinde lise ve/veya üstü diploma fotokopisi (yurt dışı kaynaklı ise denklik belgesi eki getirmesi gerekmektedir, e-devlet üzerinden çıktı alınan ve en az lise mezuniyet şartı talep eden lise üstü okul/üniversite öğrenci belgesi de kabul edilmektedir) iletmeleri gerekmektedir. 15.08.2020 tarihi öncesi ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi (son 1 seneye ait ve ilgili seneyi de kapsayan gelir idaresi başkanlığından alınan ilgili faaliyet kodunu içeren vergi levhası veya ek faaliyet belgesi) veya meslek odası kaydı (son 1 seneye ait ve ilgili seneyi de kapsayan, ilgili faaliyet kodunu içeren oda kayıt belgesi) bulunan (ayrıca şirket, şahıs şirketi ise şirketin başvuru sahibine ait olması, sermaye şirketi ise başvuru sahibinin ilgili tarih öncesi şirketin temsil ve ilzama yetkili kişisi olduğuna dair imza sirküsü getirmesi gerekmektedir) ve ilgili kayıtlara ait kanıtların fotokopilerini iletenlerden diploma fotokopisi talep edilmeyecektir.

 

17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Mesleki Yeterlilik sınavına girecek olan adayların başvuru ekinde diploma şartı aranmamaktadır.

 

17UY0326-3 Kamyon Şoförü Seviye 3, 17UY0327-3 Minibüs Şoförü Seviye 3, 17UY0328-3 Servis Aracı Şoförü Seviye 3, 17UY0329-3 Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Seviye 3, 17UY0330-3 Taksi Şoförü Seviye 3 ve 19UY0387-3 Vale Görevlisi Seviye 3 Mesleki Yeterlilik sınavlarına girecek adayların başvuru ekinde Ehliyet fotokopisi (ilgili programın sınav aracına uygun), Psikoteknik Test Raporu (Son 5 seneye ait, Sağlık Bakanlığı onaylı, e-devlet üzerinden veya 2019 yılı öncesi için e-nabız üzerinden çıktı alınan) ve Adli Sicil Belgesi (son 6 aya ait) iletmeleri gerekmektedir.

 

17UY0326-3 Kamyon Şoförü Seviye 3 Mesleki Yeterlilik sınavlarına girecek adayların başvuru ekinde SRC 4 Belgesi iletmeleri gerekmektedir.

 

17UY0328-3 Servis Aracı Şoförü Seviye 3 Mesleki Yeterlilik sınavlarına girecek adayların başvuru ekinde SRC 2 Belgesi iletmeleri gerekmektedir.

 

19UY0390-3 Motosikletli Kurye Seviye 3 Mesleki Yeterlilik sınavlarına girecek adayların başvuru ekinde Motosiklet kullanımına uygun ehliyet belgesi iletmeleri gerekmektedir.

 

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. olarak yetki kapsamımız içerisinde olmayıp Mesleki Yeterlilik Kurumunun tüm sektörleri içerisinde tanımlı olan Ulusal Yeterliliklerde veya TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi Standardı akreditasyon şartı talep eden Ulusal ve Uluslararası Standartlara dayalı belgelendirme programlarında Çözüm Ortağımız olan yetkili kuruluşlar aracılığı ile belgelendirme faaliyetleri sunabilmekteyiz.

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Yeterlilik Listesi:
MYK Ulusal Yeterlilik Arama Sayfası

 

Diğer Belgelendirme Programları (Ulusal ve Uluslararası Standartlara Dayalı Programlar – Görüntülemek İçin Tıklayınız):

TS EN ISO 9606-1:2017 Kaynakçıların Belgelendirilmesi (Ergitme Kaynağı – Çelikler)
TS EN ISO 9606-2:2007 Kaynakçıların Belgelendirilmesi (Ergitme Kaynağı – Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları)
TS EN ISO 9606-3:2004 Kaynakçıların Belgelendirilmesi (Ergitme Kaynağı – Bakır ve Bakır Alaşımları)
TS EN ISO 9606-4:2004 Kaynakçıların Belgelendirilmesi (Ergitme Kaynağı – Nikel ve Nikel Alaşımları)

 

TS EN 13067:2013 Kaynakçıların Belgelendirilmesi (Polietilen Boru Kaynakçılığı – Plastik Kaynakçıları)
TS EN ISO 13585:2013 Lehimcilerin Belgelendirilmesi (Sert Lehimleme)
TS EN ISO 14732:2014 Kaynak Operatörlerinin ve Direnç Kaynağı Ayarcılarının Belgelendirilmesi (Metalik Malzemelerin Tam Mekanize ve Otomatik Ergitme Kaynağı için)

 

American Petroleum Institue API 1104:2013 Kaynakçıların Belgelendirilmesi (Boru Hattı Kaynakçıları)
American Society of Mechanical Engineer – ASME Sec. IX:2019 Kaynakçıların belgelendirilmesi (Basınçlı Kap ve Kazan Kaynakçıları)
American Welding Society AWS D 1.1:2020 Kaynakçıların Belgelendirilmesi (Çelik Yapı Kaynakçıları)
American Welding Society AWS D 1.2:2014 Kaynakçıların Belgelendirilmesi (Aluminyum kaynakçıları)
American Welding Society AWS D 1.5:2020 Kaynakçıların Belgelendirilmesi (Köprü Kaynakçıları)
American Welding Society AWS D 1.6:2017 Kaynakçıların Belgelendirilmesi (Çelik Yapı Kaynakçıları/Paslanmaz Çelik)

 

TS EN ISO 9712:2014 Tahribatsız Muayene Personeli Belgelendirilmesi
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Sabit Bağlantı Yapan Personelin Onaylanması (Ek 1, 3.1.2)
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Tahribatsız Muayene Personelinin Onaylanması (Ek 1, 3.1.3)

 

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşüm Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Programı
Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Programı

 

KOSGEB; TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları personel belgelerine ilişkin giderlerine %70 oranında destek vermektedir. Bu destek, belge için ödenen ücreti (sınav ve belge ücretini) kapsamaktadır. Destek programı süresince belgeler için desteğin 2021 yılı üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.

Başvuru Sürecinde

  • Evraklar GLOBAL BELGELENDİRME tarafından kontrol edilir. Eksik ya da hata bulunması halinde başvuru sahibine haber verilir.
  • GLOBAL BELGELENDİRME’ nin başvuruyu uygun bulması halinde sınav ve belgelendirme süreçlerine geçilebilir.
  • Başvuruyu uygun bulmaması halinde uygun bulmama sebebini on (10) gün içerisinde yazılı olarak bildirir. Başvuru sahibinin banka hesap bilgileri talep edilir ve ödediği ücret takip eden ay içerisinde iade edilir.
  • Başvuru sahibi, belgesini almak istediği ulusal yeterliliğin birimlerinin sınavlarına farklı kuruluşlarda katılabilir ancak bir birimi oluşturan sınav türlerine aynı kuruluşta girmek zorundadır.
  • Başvuru sahibi GLOBAL BELGELENDİRME’ ye birim birleştirme yaparak başvurabilir.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim Dokümanları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Bölüm 1 – İş Sağlığı ve Güvenliği genel prensipleri
Bölüm 2 – Temel kavramlar
Bölüm 3 – İş güvenliği yönünden işyerlerinden yapılması gerekli kontroller
Bölüm 4 – Yasal haklar ve sorumluluklar
Bölüm 5 – KKD seçimi ve önemi
Bölüm 6 – Uyarı ve ikaz işaretleri
Bölüm 7 – İşyerinin özelliklerine göre işyerindeki riskler ve alınacak önlemler

 

ÇASGEM Ofis Çalışanları İçin Ergonomi.pdf
ÇASGEM Şoförlere Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği

 

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Risk Değerlendirmesi Kontrol Listeleri
ÇSGB Ofisler (Oto galeri ofisi, Emlak ofisi vb.) için Kontrol Listesi
ÇSGB Genel Yolcu Taşımacılığı için Kontrol Listesi
ÇSGB Taksi ile Yolcu Taşımacılığı için Kontrol Listesi
ÇSGB Kapalı Otoparklar için Kontrol Listesi
ÇSGB Çağrı Merkezleri için Kontrol Listesi

 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitimleri
ÇŞB Geri Kazanım ve Biz Bölüm 1 – Ambalaj Atıkları, Geri Kazanım Kumbaraları
ÇŞB Geri Kazanım ve Biz Bölüm 2 – Atık Yağlar, Piller, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar
ÇŞB Geri Kazanım ve Biz Bölüm 3 – Ömrünü Tamamlamış Lastikler, Madeni Yağlar, Aküler, Ömrünü Tamamlamış Araçlar
ÇŞB Geri Kazanım ve Biz Bölüm 4 – Evimizdeki Tehlikeli Atıklar, Geri Kazanım

 

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) Girişimcilik Destek Merkezi Eğitimleri
İNGEV GDM ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi
İNGEV GDM ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi

 

İş, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, Çevre Mevzuatı, Kalite Standartları Terimler ve Tarifler
4857 Sayılı İş Kanunu; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; Bağlı Diğer Mevzuat (01.06.2021)
2872 Sayılı Çevre Kanunu; Bağlı Diğer Mevzuat (01.06.2021)
TS EN ISO 9000:2015, TS EN ISO 9001:2015, TS EN ISO 14001:2015 ve TS ISO 45001:2018 Terimler ve Tarifler (01.06.2021)


Şifre: