Belge Basım, Belgenin Takibi, Gözetim ve Belge Yenileme Süreci

Belge BASIM

• Belge almaya hak kazanan adaylardan belge masraf karşılıklarını GLOBAL BELGELENDİRME’ ye ödemesi talep edilir.

• Belge almaya hak kazanılması durumunda ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 15 iş günü içerisinde Belge Basım talebi Mesleki Yeterlilik Kurumu’na gönderilir.

• Belge Basım Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş matbaa aracılığı ile yapılır.

• Matbaa tarafından basılan belgeler GLOBAL BELGELENDİRME’ ye gönderilir.

• Gönderilen belgeler GLOBAL BELGELENDİRME yetkili kişisi tarafından imzalanıp belge sahiplerine dağıtılır.

Belgenin Takibi (KAPSAM GENİŞLETME, DARALTMA, ASKIYA ALMA, İPTAL ETME)

• Belge sahibinin belge ile birlikte verilen Belge Kullanım Sözleşmesi içerisinde yer alan hükümleri yerine getirmediğine dair kuvvetli delillerle desteklenmiş şikayet alınması ya da adayın belge almaya hak kazanmasına sebep olan koşulların ortadan kalktığına dair kuvvetli delillerin bulunması halinde belge sahibinin belgesi askıya alınır.

• Askı durumu aynı gün içerisinde belge sahibine bildirilir.

• Belgeler en fazla altı ay askıda bekletilir. Altı aylık sürenin sonunda belgenin askı durumu geri çekilir ya da belge iptal edilir.

• Belgelerin iptal edilmesi kararı sonrası iptal durumu aynı gün içerisinde belge sahibine bildirilir.

• GLOBAL BELGELENDİRME iptal ettiği belgeleri belge sahiplerinden iade etmesini talep ederek geri çağırır. GLOBAL BELGELENDİRME web sitesinde belgenin geçersizliğine ilişkin bilgilendirme yapar.

• GLOBAL BELGELENDİRME gerekli koşulları sağladığında Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatı doğrultusunda belgenin iptaline gitmek yerine kapsamını daraltabilir.

Askıya Alınan / İptal Edilen Belgeler:

Belge Numarası Belge Sahibi Belge Durumu Askı / İptal Tarihi
YB0270/17UY0329-3/00/91 441*** İbr*** Bal*** Belge İptal Edildi (Kurum talebi ile) 27.01.2022
YB0270/17UY0329-3/00/34 115*** Gök*** Niz*** Belge İptal Edildi (Kurum talebi ile) 10.02.2022
YB0270/17UY0329-3/00/35 403*** Gür*** Ald*** Belge İptal Edildi (Kurum talebi ile) 10.02.2022
YB0270/17UY0329-3/00/37 271*** Hal*** Çam*** Belge İptal Edildi (Kurum talebi ile) 10.02.2022

GÖZETİM

• 15.04.2020 tarihinde yayımlanan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunduğumuz Ulusal Yeterlilikler 10.06.2020 tarihinde tadil edilerek gözetim faaliyeti kaldırılmıştır.

BELGE YENİLEME

• Belge sahipleri, yabancı dilde ikinci belge basımı, belge geçerlilik süresi içerisinde kayıp, yıpranma, kişisel bilgilerde değişiklik gibi nedenlerden dolayı MYK Belge Basım masrafı ve hizmet bedelini ödemek şartı ile ikinci kez aynı belgenin basımı için belge yenileme talep edebilir.

• Belge sahipleri, belge kullanım sürelerinin bitmesine 12 ay kala yeni belge numarası ile belgenin yenilenmesi (belge kullanım süresinin uzatılması) için MYK Belge Basım masrafı ve hizmet bedelini ödemek şartı ile yeni belge numarası ile belge yenileme (yeniden belgelendirme) talep edilebilir.