Belgenin Takibi

Belgenin Takibi

  • Belge sahibinin belge ile birlikte verilen Belge Kullanım Sözleşmesi içerisinde yer alan hükümleri yerine getirmediğine dair kuvvetli delillerle desteklenmiş şikayet alınması ya da adayın belge almaya hak kazanmasına sebep olan koşulların ortadan kalktığına dair kuvvetli delillerin bulunması halinde belge sahibinin belgesi askıya alınır.
  • Askı durumu aynı gün içerisinde belge sahibine bildirilir.
  • Belgeler en fazla altı ay askıda bekletilir. Altı aylık sürenin sonunda belgenin askı durumu geri çekilir ya da belge iptal edilir.
  • Belgelerin iptal edilmesi kararı sonrası iptal durumu aynı gün içerisinde belge sahibine bildirilir.
  • GLOBAL BELGELENDİRME iptal ettiği belgeleri belge sahiplerinden iade etmesini talep ederek geri çağırır. GLOBAL BELGELENDİRME web sitesinde belgenin geçersizliğine ilişkin bilgilendirme yapar.
  • GLOBAL BELGELENDİRME gerekli koşulları sağladığında Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatı doğrultusunda belgenin iptaline gitmek yerine kapsamını daraltabilir.

Askıya Alınan / İptal Edilen Belgeler:

Belge Numarası Belge Sahibi Belge Durumu Askı / İptal Tarihi
YB0270/17UY0329-3/00/91 441*** İbr*** Bal*** Belge İptal Edildi 27.01.2022
YB0270/17UY0329-3/00/92 159*** İbr*** Kop*** Belge İptal Edildi 27.01.2022
YB0270/17UY0329-3/00/93 467*** İhs*** Tep*** Belge İptal Edildi 27.01.2022
YB0270/17UY0329-3/00/94 210*** İrf*** Örd*** Belge İptal Edildi 27.01.2022
YB0270/17UY0329-3/00/95 400*** İrf*** Yıl*** Belge İptal Edildi 27.01.2022
YB0270/17UY0329-3/00/96 245*** Meh*** Yen*** Belge İptal Edildi 27.01.2022
YB0270/17UY0329-3/00/34 115*** Gök*** Niz*** Belge İptal Edildi 10.02.2022
YB0270/17UY0329-3/00/35 403*** Gür*** Ald*** Belge İptal Edildi 10.02.2022
YB0270/17UY0329-3/00/36 437*** Hab*** Dum*** Belge İptal Edildi 10.02.2022
YB0270/17UY0329-3/00/37 271*** Hal*** Çam*** Belge İptal Edildi 10.02.2022
YB0270/17UY0329-3/00/38 464*** Nev*** Gün*** Belge İptal Edildi 10.02.2022
YB0270/17UY0329-3/00/149 433*** Has*** Akb*** Belge İptal Edildi 15.03.2022
YB0270/17UY0329-3/00/150 230*** Ner*** Ayd*** Belge İptal Edildi 15.03.2022

GÖZETİM

15.04.2020 tarihinde yayımlanan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunduğumuz Ulusal Yeterlilikler 10.06.2020 tarihinde tadil edilerek gözetim faaliyeti kaldırılmıştır.