Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği Yayımlandı

resmigazete


(Değişiklik: RG31443)

06 Nisan 2019 tarihli 30737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğine göre Asansör Teknik Bakım ve Onarım Personelinin 06 Nisan 2019 tarihi itibariyle (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekmektedir.

 

Yönetmelikte aşağıdaki maddeler yer almaktadır:

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4

l) Mesleki yeterlilik belgesi: Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanmış olan ve bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğini ifade eden belgeyi,

ifade eder.

Yetkili servis ile ilgili şartlar

MADDE 13

(5) Teknik bakım ve onarım personelinin;

ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları sağlayan kişinin/kişilerin dışında teknik bakım ve onarım personeli olarak istihdam edilen kişinin/kişilerin asansör bakım ve onarımı konusunda mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,

gerekir.

 

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.