Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (2021/22) Yayımlandı

resmigazete

27 Haziran 2021 tarihli 31524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliğine göre 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle çiğ süt toplama ve/veya depolama sorumlusu olarak çalışacak kişilerin (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunluluğu getirilmiştir.

 

Tebliğde aşağıdaki maddeler yer almaktadır:

Çiğ süt desteklemesi

MADDE 5

(16) Çiğ süt desteklemesine ilişkin diğer hususlar şunlardır:

m) 31/12/2022 tarihinden sonra çiğ süt toplama ve/veya depolama sorumlusu olarak çalışacak kişiler 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun kapsamında T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumunca ve/veya mesleki yeterlilik kurumu tarafından akredite edilmiş üretici/yetiştirici örgütü ve/veya kurum ve kuruluşlarca mesleki yeterlilik eğitimine katılarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak zorundadır. Söz konusu belgenin il/ilçe müdürlüğünce onaylı bir örneği BSKS’ye kaydedilmek üzere üretici/yetiştirici örgütüne teslim edilir.

 

Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/22)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.