Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. yine 100 tam puan aldı.

Screenshot_2


Mesleki Yeterlilik Sınavları; MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından dünya standartlarına uygun olarak yapılmakta olup sınava ait tüm kayıtlar mevzuat gereği belirli aralıklarla MYK tarafından detaylıca incelenmekte ve değerlendirilmektedir.

Bu incelemeler neticesinde özel bir puanlamaya tabi olan sınavlar istenilenden düşük puan alması durumunda sınavın iptal edilip tekrarının talep edilmesi, kuruluşun yetkisinin bir süre durdurulması vb. yaptırımlara tabi olmaktadır.

Bir sınavın tekrarlanması adaylar için zaman, kuruluş için ise itibar kaybı anlamına gelmektedir.

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.; dünya standartlarına uygun bir hizmet sürecinin sonucunda geçirdiği tüm incelemelerden 100 tam puan alarak sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yerine getirmiştir ve aynı kalitede hizmet sürdürerek yerine getirmeye devam edecektir.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.