İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

resmigazete


(Değişiklik: RG31214)

13 Şubat 2018 tarihli 30331 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe göre ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların 31 Ağustos 2020 tarihi itibariyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapabilmeleri için işletmeleri adına Yetki Belgesi almaları gerekmektedir.

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlardan bir tanesi Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlularından en az birinin Seviye 5 (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması olarak belirtilmiştir.

 

Yönetmelikte aşağıdaki maddeler yer almaktadır:

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

h) Mesleki yeterlilik belgesi: Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanarak bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğini ifade eden motorlu kara taşıtları alım satım danışmanı (Seviye 4) ve motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu (Seviye 5) ulusal yeterliliklerine dayalı belgeyi,

ifade eder.

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar

MADDE 6

e) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,

gerekir.

Mesleki yeterlilik belgesi

MADDE 10

(1) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının Seviye 5, motorlu kara taşıtları alım satım danışmanlarının ise Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.

 

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.