İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

resmigazete


25 Aralık 2020 tarihli 31345 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğe göre  İşyerlerinin Vale Hizmetinde Çalıştırılacak Kişilerin 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle Vale Görevlisi (Seviye 3) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekmektedir.

 

Yönetmelikte aşağıdaki maddeler yer almaktadır:

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

b) Mesleki Yeterlilik Belgesi: Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının düzenlediği Vale Görevlisi (Seviye 3) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini,

ifade eder.

Vale görevlisinde aranacak şartlar

MADDE 7

(1) Herhangi bir işletmede vale hizmetinde çalıştırılacak kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında düzenlenen Vale Görevlisi (Seviye 3) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak.

 

İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.