KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı yayımlandı

KOSGEB


(UE-14/06)

19 Ocak 2021 tarih ve 542 sayılı OLUR ile değişikliği kabul edilip KOSGEB Başkanı tarafından onaylanarak kabul edilen İşletme Geliştirme Destek Programı Uygulama Esaslarına göre Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgelerinin giderlerine destek verilmektedir.

 

Esasta aşağıdaki maddeler yer almaktadır:

Desteğe ilişkin hususlar

MADDE 5

(5) Belgelendirme desteği kapsamında;

b) TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alınacak belgeler %70 (yetmiş),

oranında desteklenir.

Belgelendirme desteği

MADDE 12

(2) İşletmelerin; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgelerine ilişkin giderlerine destek verilir. Bu destek, belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, test (sınav) ve belge ücreti) kapsar.

(8) Destek programı süresince belgeler için desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.

 

İşletme Geliştirme Destek Programı Uygulama Esasları

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.