Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

resmigazete


(Değişiklik: RG31783)

14 Nisan 2021 tarihli 31454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmeliğe göre Kuyumcunun veya kuyum işletmesinin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekmektedir.

 

Yönetmelikte aşağıdaki maddeler yer almaktadır:

Tanımlar

MADDE 4

s) Mesleki yeterlilik belgesi: Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olanlar için düzenlenen ve bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğini ifade eden perakende kuyumcu ulusal yeterliliğine dayalı belgeyi,

ifade eder.

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar

MADDE 6

(1) Kuyum işletmesine yetki belgesi verilebilmesi için;

ç) Kuyumcunun veya kuyum işletmesinin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin ilgili ustalık
belgesine veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,

gerekir.

 

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.