Okul Servis Araçları Yönetmeliği Yayımlandı

resmigazete


(Değişiklik: RG31242)

25 Ekim 2017 tarihli 30221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğine göre Okul Servis Araçlarını Kullanan Şoförlerin 03 Eylül 2021 tarihi itibariyle (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekmektedir.

 

Yönetmelikte aşağıdaki maddeler yer almaktadır:

Taşıma işlerinde çalışanların şartları, görev ve sorumlulukları

MADDE 9

(1) Okul servis araçlarını kullanan şoförler;

f) 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu çerçevesinde alınan mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak,

zorundadır.

 

Okul Servis Araçları Yönetmeliği

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.