Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

resmigazete


(Değişiklik: RG31263)

02 Mart 2019 tarihli 30702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmeliğe göre 02 Mart 2019 tarihi itibariyle Şantiye şefi, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırmak zorundadır. (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahipleri yetki belgeli usta olarak kabul edilmektedir.

 

Yönetmelikte aşağıdaki maddeler yer almaktadır:

Şantiye şefinin görev ve sorumlulukları

MADDE 8

(2) Şantiye şefi, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırmak ve belgelerinin bir örneğini şantiye dosyasında bulundurmak zorundadır. Bu kapsamda, Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgeleri, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalışanlar yetki belgeli usta olarak kabul edilir.

 

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.