Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

resmigazete


(Değişiklik: RG30975)

05 Haziran 2018 tarihli 30442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe göre taşınmaz ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların 31 Ağustos 2020 tarihi itibariyle taşınmaz ticareti yapabilmeleri için işletmeleri adına Yetki Belgesi almaları gerekmektedir.

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlardan bir tanesi Sorumlu Emlak Danışmanlarından en az birinin Seviye 5 (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması olarak belirtilmiştir.

 

Yönetmelikte aşağıdaki maddeler yer almaktadır:

Tanımlar

MADDE 4

h) Mesleki yeterlilik belgesi: Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanarak bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğini ifade eden sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ve emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı belgeyi,

ifade eder.

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar

MADDE 6

ç) Sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,

gerekir.

Mesleki yeterlilik belgesi

MADDE 10

(1) Sorumlu emlak danışmanlarının Seviye 5, emlak danışmanlarının ise Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.

 

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.