Tren Makinist Yönetmeliği Yayımlandı

resmigazete


(Değişiklik: RG30807)

31 Aralık 2016 tarihli 29935 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tren Makinist Yönetmeliğine göre 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Tren Makinist Ehliyetine sahip olabilmek için gerekli şartlardan bir tanesi (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak olarak belirtilmektedir.

 

Yönetmelikte aşağıdaki maddeler yer almaktadır:

Tanımlar

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

i) MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumunu,

j) MYK mesleki yeterlilik belgesi: MYK tarafından onaylanmış, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğini ifade eden mesleki yeterlilik belgesini,

ifade eder.

Tren makinist ehliyeti almak için gereken asgari şartlar ve belgeler

MADDE 5

(1) Tren makinist ehliyeti almak için mesleğe ilk kez başlayanlar tarafından sağlanması gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir:

f) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olduğu hallerde, Tren Makinist Ulusal Yeterliliğinde geçerli MYK mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmak.

 

Tren Makinist Yönetmeliği

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.