TS 13906/T1 Standart No İle İş Yerleri – Cep Telefonu (İkinci El) Yenileme Merkezleri İçin Kurallar Standardı Tadil Edildi


22 Ağustos 2020 tarihli 31221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmeliğe göre ekli liste ile belirtilen kullanılmış malların yenilenerek tekrar satışa sunulması faaliyeti için ilgili bakanlıktan Yenileme Yetki Belgesi alınması gerekmektedir. Yenileme Yetki Belgesi verilmesinde aranan şartlardan bir tanesi Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun şekilde faaliyet göstermek olarak belirlenmiştir.

06 Mayıs 2021 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS 13906/T1 Standart No ile İş Yerleri – Cep Telefonu (İkinci El) Yenileme Merkezleri İçin Kurallar Standardına göre Cep Telefonu Yenileme Merkezi personellerinin Cep Telefonu Tamir Bakım ve Onarımcısı Seviye 4 (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması istenmiştir.

 

Yönetmelikte aşağıdaki maddeler yer almaktadır:

Tanımlar

MADDE 4

h) Yenileme merkezi: Kullanılmış malın yenilenmesi, sertifikalandırılması ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer işlemleri yürütmek üzere kurulan, Bakanlık veya Türk Standardları Enstitüsünün belirlediği standartları taşıyan ve Bakanlıktan aldığı yenileme yetki belgesine dayanarak faaliyet gösteren tüzel kişiyi,

Yenileme yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar

MADDE 8

(1) Yenileme yetki belgesinin alınabilmesi için;

a) Bakanlıkça veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen düzenleme veya standardlarda yer alan özelliklere uygun olarak alınmış hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olunması,

gereklidir.

 

Standartta aşağıdaki maddeler yer almaktadır:

MADDE 4.4.2

iş yerinde elektronik veya haberleşme dalında diploması bulunan veya ustalık belgesine sahip veya cep telefonlarının tamir, bakım ve onarımları alanında Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip tam zamanlı, bordrolu, başka işyerlerinde çalışmayan en az 7 teknik eleman bulunmalıdır.

 

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik

TS 13906/T1 İş Yerleri – Cep telefonu (ikinci el) yenileme merkezleri için kurallar

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.