Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik yapıldı

resmigazete


(Değişiklik: RG32134)

01 Haziran 2019 tarihli 30791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 16 Mart 2023 tarihli 32134 sayılı Resmi Gazetede değişikliğe uğratılan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğine göre Gastronomi tesisi başvuru sahibi ve mutfak şefinin gastronomi alanında ulusal veya uluslararası örgün eğitim kurumlarından diplomasının veya (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesinin olması gerekmektedir.

 

Yönetmelikte aşağıdaki maddeler yer almaktadır:

Gastronomi Tesisleri

MADDE 26

(2) Gastronomi tesisleri aşağıda belirtilen nitelikleri taşır:
a) Aşağıda belirtilen niteliklerden en az bir tanesinin sağlanması gerekir.
4) Başvuru sahibi gerçek kişinin veya tüzel kişinin hâkim ortağının veya hisselerin çoğunluğuna sahip ortaklarının gastronomi dalında; ulusal veya uluslararası örgün eğitim kurumlarından diplomasının veya Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen mesleki yeterlilik belgesinin bulunması.

b) (a) bendine ilave olarak bu tesislerde;
6) Mutfak şefinin gastronomi alanında; ulusal veya uluslararası örgün eğitim kurumlarından diplomasının veya Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen mesleki yeterlilik belgesinin veya ödülünün bulunması …

ibareleri yer almaktadır.

 

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.