Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

resmigazete


(Değişiklik: RG31263)

02 Mart 2019 tarihli 30702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğe göre 02 Mart 2019 tarihi itibariyle Yapı Müteahhitlerinin yetki belgesi numarası için başvuru yaparken usta iş gücü ve teknik personel yeterliğinin sağlandığına dair bildirim yapması gerekmektedir. (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahipleri usta iş gücü sınıfında değerlendirilmektedir.

 

Yönetmelikte aşağıdaki maddeler yer almaktadır:

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4

j) Yetki belgeli usta: Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgeleri, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalışanları,

ifade eder.

Yapı müteahhitliği

MADDE 6

(4) Yapı müteahhidi, inşaat ve tesisat işlerinde şantiye şefi ve yetki belgeli usta çalıştırmak ve belgelerinin bir örneğini şantiye dosyasında bulundurmak zorundadır.

Mesleki ve teknik yeterlik

MADDE 13

(3) İş gücü belgelerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar esas alınır:

b) Sunulan belgelere göre;

1) Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi sahipleri ve 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar usta iş gücü sınıfında değerlendirilir.

 

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.