İtiraz ve Şikayet

İtiraz ve Şikayet

İtiraz: GLOBAL BELGELENDİRME’ nin sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme süreçlerine yönelik olarak süresi içerisinde yazılı olarak bildirilen kararların yeniden değerlendirilmesi talebidir.

Şikâyet: Sistem içerisinde yer alan herhangi bir birimin veya sistemden etkilenen herhangi bir tarafın GLOBAL BELGELENDİRME ’ye yönelik sözlü ya da yazılı olarak dile getirdiği olumsuz görüşlerdir.

 

  • Adayların sınav sonuçlarının yayınlandığı tarihten (10) gün içerisinde itiraz hakları bulunmaktadır.
  • Yayınlanan sınav sonuçlarına yayın tarihinden itibaren on (10) gün içerisinde itiraz edilmezse sonuçlar adaylar tarafından kabul edilmiş sayılır.
  • Süresi içerisinde yapılan ve haklı bulunan itirazların sınav sonuçları değiştirilebilir. Süre bitiminde gelen itirazın haklı bulunması sonucunda adaya ücretsiz 1 sınav hakkı daha verilebilir ya da itiraza konu olan hizmetin ücreti iade edilebilir.
  • İtirazlar süresi içerisinde ıslak imzalı dilekçe ile yapılmak zorundadır. Islak imzalı dilekçe ile yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
  • Şikayetler herhangi bir süre ya da konuya bağlı kalmaksızın GLOBAL BELGELENDİRME personeline sözlü yada yazılı olarak yapılabilmektedir.
  • İtiraz veya Şikayetler GLOBAL BELGELENDİRME tarafından oluşturulan itiraz ve şikayet değerlendirme komisyonu tarafından incelenir.