İtiraz ve Şikayet

İtiraz ve Şikayet

İtiraz: GLOBAL BELGELENDİRME’nin sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme süreçlerine yönelik ve yazılı olarak bildirilen kararların yeniden değerlendirilmesi talebidir.

Şikayet: Sistem içerisinde yer alan herhangi bir birimin veya sistemden etkilenen herhangi bir tarafın GLOBAL BELGELENDİRME’ye yönelik sözlü ya da yazılı olarak dile getirdiği olumsuz görüşlerdir.

 

• Başvuru Sahibi, Aday ve Belge Sahiplerinin Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. bünyesinde verilen tüm hizmetlere kişisel bilgilerin ve konu ile ilgili taleplerin eksiksiz olarak doldurulmuş yazılı dilekçe vermesi şartı ile itiraz etme hakkı vardır.

İtirazda Bulunma Dilekçe Örneği

• İtirazın haklı bulunması durumunda süre (15 iş günü) veya mevzuat bazında uygulanabilir olması durumunda düzeltme uygulanabilir.

• Düzeltmenin uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda Başvuru Sahibi, Aday veya Belge Sahiplerine 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İkinci Bölüm (Ayıplı Hizmetler) Madde 15 (Tüketicinin seçimlik hakları) kapsamında seçimlik haklar tanınır.

• Şikayet alımı için hizmet alınmış olması ya da kişisel bilgilerin paylaşılmış olması şartı bulunmamaktadır.

• İtiraz veya Şikayetin değerlendirmesine yönelik karar 15 iş günü içerisinde konuya muhatap kişilere yazılı olarak bildirilir.

• GLOBAL BELGELENDİRME tarafından alınan kararın uygun bulunmaması durumunda talep halinde İtiraz veya Şikayete yönelik kayıtlar incelenmek üzere GLOBAL BELGELENDİRME dışından oluşturulmuş bir üst merci olan İtiraz ve Şikayet Komitesine sunulabilir.

• İtiraz ve Şikayet Komitesi kararı 60 iş günü içerisinde konuya muhatap kişilere yazılı olarak bildirir.

• Bildirilen kararlara mahkeme yolu ile itiraz hakkı açıktır.