Kalite Politikamız / İlkelerimiz

KALİTE POLİTİKAMIZ

GLOBAL BELGELENDİRME KALİTE POLİTİKAMIZ
• Global Belgelendirme, belgelendirme faaliyetlerini; Ulusal Yeterlilikler ve Ulusal Meslek standartlarına, ulusal/uluslararası standartlara ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak gerçekleştirir ve TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardı gereğince personel belgelendirme faaliyetlerini yürütür.
• Global Belgelendirme, belgelendirme sürecinin tüm aşamalarında tarafsız, şeffaf, bağımsız, gizli ve adil olma ilkelerine göre hareket etmeyi taahhüt eder.
• Global Belgelendirme şirket personellerinin kendisine verilen görevleri kalite sürecine uygun yönetmek amacıyla tüm personellerine eğitimler vererek personellerin mesleki anlamda sürekli kendini geliştirmesini sağlar.
• Kalite Yönetim Sistemini iyileştirerek – güncelleyerek sürdürülebilir ve tarafsız hizmet verir.
• Hizmetlerin yürütülmesi sırasında ilgili mevzuatlar çerçevesinde tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alır.
• Global Belgelendirme, belgelendirme talebinde bulunan adaylara ayırımcılık yapmadan; belgelendirme hizmetlerine ulaşılmasını engellemeden hizmet verir.
• Global Belgelendirme ’ye iletilen itiraz ve şikâyetleri, sürece bağlı kalarak ilgili komitelerince mümkün olan en kısa süre içerisinde, gerekli inceleme ve değerlendirmeler yaparak sonuçlandırır.
• Belgelendirme süreçleri yönetilirken düzenli olarak yerinde ve doğru tespitler için devamlı denetim yapar. Düzenleyici önleyici faaliyetlere önem verir ve tüm personellerin iyileştirme süreçlerine katılmasını sağlar. Sonuç odaklı çalışır.
• Belgelendirme süreçlerinde tüm başvuru sahibi, aday ve belgelendirilmiş kişilerle olan süreçlerimizde tarafsızlığını her zaman korur ve sahip olduğu şirket politikaları ile adil, dürüst, objektif, tarafsız yaklaşımını muhafaza eder.
• Tüm belgelendirme süreçlerinde ortaya çıkan bilgiler paylaşılması zorunlu olmayan durumlar dışında üçüncü kişilerle paylaşılmamasına, gizlilik kuralları çerçevesinde saklanmasına özen ve önem gösterir.

YÖNETİM İLKELERİMİZ

Müşteri Memnuniyeti;
Sahip olduğumuz değerler ışığında, yönetimimiz ve tüm çalışanlarımızla birlikte, hizmetlerimizde en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamak ve sürdürmek,

 

Sürekli İyileştirme;
Yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek üzere iyileştirme fırsatlarını en etkili şekilde değerlendirmek ve sürekli iyileştirmeyi devamlı amaç edinmek,

 

Personel Gelişimi;
Tüm ekibimizin bilgi ve becerisini geliştirecek, ekip ruhunu sürekli sağlamlaştıracak eğitim faaliyetlerini önemsemek ve gerçekleştirmek,

 

Yetkinlik;
Hizmetlerimizi yetkin çalışanlar ile gerçekleştirmek, tüm ekibimizi tecrübeli, konusunda uzman, güncel şartlara hakim ve etik kurallara uyan kişilerden oluşturmak,

 

Değer Katma;
Belgelendirme hizmetlerimizi sunduğumuz taraflara değer katacak çıktılar üretmek,

 

Sektörel Yenilik;
Güncel gelişmeleri yakından takip etmek, hizmet kalitesi ve çeşitliliğini sürekli geliştirmek,

 

Tarafsızlık;
Tarafsızlığı sağlayabilmek üzere, tüm ilgili tarafların faaliyetlerimize katılımına olanak vermek ve tüm faaliyetleri tarafsızlığımızı bozmayacak şekilde yönetmek,

 

Gizlilik;
Müşterilerimize ve diğer ilgili taraflara ait bilgilerin kati bir şekilde gizliliğini sağlamak,

 

Sorumluluk;
Gerçekleştirdiğimiz belgelendirme faaliyetlerinden ve aldığımız tüm kararlardan sorumlu olduğumuzun bilincinde olmak,

 

Yasal ve Diğer Şartlara Uyum;
Uymakla yükümlü olduğumuz ulusal-uluslararası yasal ve diğer şartlara TS EN ISO/IEC 17024 standartlarının şartlarına bağlı kalmak, bu şartları tutarlı bir şekilde yerine getirmek ve şartlara uygun olarak yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek.