Kişisel Verilerin Korunması

AYDINLATMA METNİ

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

  • Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.; başvuru sahibi, aday veya belge sahiplerinden başvuru esnasında talep edilen veya sonrasında değişikliği bildirilen iletişim bilgilerine Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında belgelendirilmek üzere başvurdukları ulusal yeterlilik (belgelendirme programı), programda yatay ve dikey ilerleme yolları, sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri ve bu kapsamdaki hak ve yükümlülükleri ile itiraz ve şikâyet süreçleri hakkında bilgilendirme ve yönlendirme yapmak; adayların belge almaya hak kazanması halinde belgenin geçerlilik süresi içerisindeki hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirme ve yönlendirme yapmak; başvuru sahibi, aday veya belge sahiplerinin imzaladığı taahhütname ve sözleşmelerdeki ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerini korumak, taahhütname ve sözleşmelerin ifa ettirilmesini sağlamak amacıyla posta gönderebilir, arama yapabilir, SMS, MMS, elektronik posta, anlık mesajlaşma uygulamaları vb. araçlarla ticari elektronik ileti gönderebilir.
  • Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 14. Maddesi kapsamında hizmet sağlayıcı sıfatıyla, hizmeti sözleşmeye uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda yapılan ticari elektronik iletiler için 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6. Maddesi ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeli(k)ğinin 6. Maddesi kapsamında (hizmet) alıcıdan önceden onay alınmaz. Belirtilen hususlar dışında kalan mal ve hizmetleri tanıtmak, pazarlamak, kuruluşu tanıtmak, müşteri memnuniyetini ölçmek, anket yapmak, kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla yapılan arama ve iletiler onaya tabidir.
  • Başvuru sahibi, aday veya belge sahipleri başvuru esnasında kendilerinden talep edilen iletişim bilgilerinin geçerli ve doğru olmasından sorumlu olup kişilere ait iletişim bilgilerinin arama veya ileti gönderimine kapalı olması, iletişimin reddedilmesi, iletişim bilgilerinde değişiklik olması ve Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.’ye değişiklikle ilgili bilgilendirmenin eksik yapılması veya süresi içerisinde yapılmaması halinde oluşabilecek hak mahrumiyetlerinden Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Mevzuat