Logo / Marka Kullanım Şartları

  1. AMAÇ / KAPSAM

GLOBAL BELGELENDİRME’ye ait kuruluş logosu ve kurum markalarının kullanım kurallarını belirlemek için hazırlanmıştır.

 

  1. DAYANAK

Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar

TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar

 

  1. UYGULAMA

Bu talimat Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar ve TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar doğrultusunda GLOBAL BELGELENDİRME’ye ait kuruluş logosu, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türk Akreditasyon Kurumu markalarının kullanım kurallarını belirlemek için hazırlanmıştır.

 

GLOBAL BELGELENDİRME Kuruluş Logosunun tüm hakları GLOBAL BELGELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.’ye aittir. GLOBAL BELGELENDİRME Kuruluş Logosunun kullanım şartları, kriterleri, kodları, renkleri, ebatları ve formatına ilişkin detaylı bilgi GLOBAL BELGELENDİRME internet sitesinde belirtilmiştir.

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Yetkilendirme Markasını kullandırma hakkı sadece Mesleki Yeterlilik Kurumuna aittir. MYK Yetkilendirme Markasının kullanım şartları, kriterleri, kodları, renkleri, ebatları ve formatına ilişkin detaylı bilgi Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar içerisinde belirtilmiştir.

 

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Akreditasyon Markasını kullandırma hakkı sadece Türk Akreditasyon Kurumuna aittir. TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanım şartları, kriterleri, kodları, renkleri, ebatları ve formatına ilişkin detaylı bilgi TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar içerisinde belirtilmiştir.

Kurum Markaları, GLOBAL BELGELENDİRME’nin kurumlarla yapılan sözleşmeler kapsamındaki faaliyetleriyle ilgili GLOBAL BELGELENDİRME tarafından tanıtım ve reklam amacıyla hazırlanan süreli ya da süresiz yayın, internet sitesi, bilgisayar yazılımı, broşür, afiş, tabela, billboard, tanıtım standı, cd, film, sair kırtasiye, promosyon, paketleme vb. yazılı ve görsel materyaller ile basına veya kamuoyuna yapılan her türlü sözlü ve yazılı açıklamada yetki ve akreditasyon kapsamındaki belgelendirme programları/ulusal yeterliliklerde sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirildiğine ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiğine ilişkin ifadeye yer vermek zorundadır.

 

Kurum Markaları bina ve taşıt kaplamalarında, bayraklarda, personel kartvizitlerinde ve elektronik posta imzalarında personelin ilgili Kurumları temsil ettiğini ima edecek şekilde kullanılamaz.

 

Kurum Markaları, GLOBAL BELGELENDİRME’nin statüsü hakkında yanlış anlaşılmaya sebep olabilecek şekilde kullanılamaz.

 

Kurum Markaları yetkilendirme ve akreditasyon kapsamı dışında ilgili Kurumların herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılamaz.

 

Kurum Markaları yetkilendirme ve akreditasyon kapsamı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlere ait sorumluluğun ilgili Kurumlara ait olduğunu ima edecek şekilde kullanılamaz.

 

Kurum Markaları GLOBAL BELGELENDİRME Kuruluş Logosu olmadan tek başlarına veya GLOBAL BELGELENDİRME İsmi ve Kuruluş Logosundan daha baskın olarak kullanılamaz.

 

Kurum Logoları altında Marka kodları olmadan, ilgili Kurumlardan izin alınmadan tek başlarına kullanılamaz.

 

Kurum Markalarının kullanım hakları üçüncü kişilere devredilemez.

 

Kurum Markalarının antetli kağıtlarda ve yazışmalarda kullanılması halinde yetki ve akreditasyon kapsamı ve kullanım amacı açıkça belirtilmelidir.

 

GLOBAL BELGELENDİRME’nin yetki ve akreditasyon kapsamında değişiklik yapılması, yetki ve akreditasyonun askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda Kurum Markalarının kullanımı derhal durdurulup ilgili Kurum mevzuatı doğrultusunda hareket edilir.

 

Kurum Markalarının belirlenen kurallara aykırı olarak sehven kullanılması halinde PR04 Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü doğrultusunda hareket edilir.

 

GLOBAL BELGELENDİRME Kuruluş Logosu ve Kurum Markalarının kullanımlarının takibinden Belgelendirme Müdürü ve Kalite Yönetim Temsilcisi sorumludur.