Mevzuat

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mevzuatı

Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendime

Mesleki Yeterlilik Kurumu Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu Arama Sayfası
Mesleki Yeterlilik Kurumu Web Portalı (MYK portal)

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Aday Bilgi Sorgulama Sayfası
Mesleki Yeterlilik Kurumu e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler

 

MYK Sınav ve Belgelendirme Bilgilendirme Sayfası

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG:29503 15.10.2015)
Yetkisi Askıya Alınan veya Kaldırılan Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştirmesi Gereken İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar (MYK:2021/166 22.12.2021)
Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar (MYK:2019/50 03.04.2019)
Sınav ve Belgelendirme Süreçlerinde Usulsüzlük ve Sahtecilik Yaptığı Tespit Edilen Adaylar Hakkında Genelge (MYK:2019/01) (24.05.2019)
Kusurlu Eylemleri Nedeniyle Yetki Kaldırılmasına Sebebiyet Veren YBK Çalışanları Hakkında Genelge (MYK:2018/02) (02.03.2018-Rev:02-12.10.2022)

 

MYK MYK.RHB.001 Olağanüstü Durumlarda Kurum Faaliyetlerine İlişkin Rehber (15.04.2020)
MYK SBD.RHB.001 Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Kamera Kayıt Rehberi (21.05.2015-Rev:01-03.11.2016)
MYK SBD.RHB.002 Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi (03.11.2016-Rev:04-07.03.2022)
MYK SBD.RHB.003 İç Doğrulama Rehberi (18.09.2017-Rev:00)
MYK SBD.RHB.004 Belgelendirme Kuruluşları İçin Yetkilendirme Kriterleri ve Uygulama Rehberi (08.08.2018-Rev:00) ek1 ek2
MYK SBD.RHB.005 Dış Doğrulama Rehberi (19.06.2019-Rev:01-22.02.2021)
MYK SBD.RHB.007 Kamera Kayıt İnceleme Rehberi (12.08.2020-Rev:03-30.05.2022)
MYK SBD.RHB.008 Uzaktan Sınav Uygulamaları Rehberi (Rev:00-13.12.2023)

 

MYK SBD.KLV.002 Web Portal Kullanım Klavuzu (25.04.2017-Rev:02-26.02.2018)
MYK SBD.KLV.003 Sınav Görevlilerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Kılavuz (18.10.2022-Rev:00)
MYK SBD.KLV.004 Web Portalı Sınav Görevlileri Yönetim Modülü Kılavuzu (10.06.2021-Rev:00)
MYK Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının Yapısında Meydana Gelen Değişiklikler Bildirim ve İnceleme Formu (21.12.2022-Rev:00)
MYK.SGB.004 MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi ile Belgelendirme Kuruluşları Arasındaki İletişimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve SBD Hizmet Standartları (23.06.2017)

Türk Akreditasyon Kurumu Mevzuatı

Uygunluk Değerlendirme Uygulama Prosedürleri, Rehberler ve Formlar

Türk Akreditasyon Kurumu Akredite Kuruluş Arama Sayfası
Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Süreç İşletim Sistemi (asist portal)

 

TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendiren Kuruluşlar İçin Genel Şartlar Standardı (27.12.2012)
ISO/IEC 17024:2012 Kalite Yönetim Sisteminin Oluşturulması (Serhat SÖYLEMEZ – 12.06.2023)

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik (Y10-01) (RG:30229 03.11.2017)

 

TÜRKAK P701 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü (Rev:20-11.06.2024)
TÜRKAK P705 Uzaktan Denetim Prosedürü (Rev:01-15.12.2021)
TÜRKAK P706 Akredite Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Durumların Yönetimi Prosedürü (Rev:03-15.12.2021)

 

TÜRKAK R10.01 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Mesleki Sorumluluk Sigortası Yükümlülüğüne İlişkin Düzenleme Rehberi (Rev:01-08.12.2023)
TÜRKAK R10.03 Akreditasyon Faaliyetlerinde Yer Alacak Denetçi ve Teknik Uzmanların Yetkilendirilmesi Kriterleri (Rev:08-29.11.2023)
TÜRKAK R10.06 “TÜRKAK Akreditasyon Markası”nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar (Rev:14-05.09.2022)
TÜRKAK R10.09 Akreditasyon Denetimleri İçin Denetim Sürelerinin (Kişi-Gün) Hesaplanması Rehberi (Rev:06-08.12.2023)
TÜRKAK R10.14 Uygunluk Değerlendirme Programlarının Değerlendirilmesi Rehberi (Rev:04-01.11.2023)
TÜRKAK R30.01 Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonuna Dair Rehber (Rev:09-09.11.2023)
TÜRKAK R30.03 ISO/IEC 17024:2012-Madde 8’ in Uygulanması ile ilgili ISO/CASCO Kılavuzu (Rev:01-31.10.2023)

 

TÜRKAK F701-003 Personel Belgelendirme Kuruluşları İçin Başvuru Formu (Rev:09-01.03.2024)
TÜRKAK F701-009 Personel Belgelendirme Kuruluşları İçin Başvuruda İstenen Belgeler Formu (Rev:08-05.02.2024)
TÜRKAK F701-028 Personel Belgelendirme Kuruluşları İçin Kontrol (Denetim) Formu (Rev:04-23.07.2014)
TÜRKAK F701-039 Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Sözleşmesi (Rev:10-09.01.2024)
TÜRKAK F701-071 Akreditasyon Hizmetleri, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Yetkili Bildirim Formu (Rev:01-12.06.2015)
TÜRKAK F701-089 Personel Belgelendirme Kuruluşları Belgelendirme Faaliyet Bilgileri Bildirim Formu (Rev:03-29.12.2023)

Türk Akreditasyon Kurumu Terimler Sözlüğü (2022)

INTERNATIONAL DOCUMENTS

Belge Zorunluluğu

BAĞLI BULUNDUĞUMUZ Diğer Mevzuat