Mevzuat

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mevzuatı

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (19.11.2015-Rev-15.05.2019)
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/1) (02.01.2016)
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kitapçığı (2015)
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik (25.03.2018-Rev-16.05.2019)
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kapsamında Kalite Güvence Sistemlerinin Kurulması ve İşletilmesi El Kitabı (01.04.2020)
Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterlilikleri Hazırlanması Hakkında Yönetmelik (19.10.2015)
Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanmasında Görevlendirilecek Kurum ve Kuruluşların Nitelikleri, Görevlendirme Usul ve (03.04.2019)
Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanmasında Görevlendirilecek Kurum ve Kuruluşların Nitelikleri, Görevlendirme Usul ve Esasları (03.04.2019)
UMS ve UY Hazırlanması ve Güncellenmesi Çalışmalarında Görevlendirilecek Çalışma Gruplarının Oluşturulması ve Çalışmalarının Düzenlenmesine Yönelik Usul ve Esaslar (28.03.2018)
MYK Ulusal Meslek Standardı Geliştirme Rehberi (30.05.2019-Rev:00)
MYK Ulusal Yeterlilik Hazırlama ve Onaylama Rehberi (30.05.2019-Rev:00)
MYK Ulusal Meslek Standartlarından Ulusal Yeterliliklere Geçiş Rehberi (30.05.2019-Rev:01)
MYK Yeterlilik Seviyelerinin TYÇ Seviye Tanımlayıcılarına Göre Belirlenmesi Rehberi (30.05.2019-Rev:00)
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi – Seviye Tanımlayıcıları

Yetkilendirme, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendime

Mesleki Yeterlilik Kurumu Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu Arama Sayfası
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği (15.10.2015)
Mesleki Yeterlilik Kurumu Yetkilendirme Ön Sözleşmesi Örneği (06.05.2020)
Mesleki Yeterlilik Kurumu Yetkilendirme Sözleşmesi Örneği (13.11.2015)
Mesleki Yeterlilik Kurumu Yetkilendirme Başvurusunda İstenen Belgeler Listesi
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Süreçlerinde Görevlendirilecek Kişilere İlişkin Bilgi Formu (Ek-7)
Mesleki Yeterlilik Kurumu Kişisel Beyan (Ek-8)
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar (Rev-27.04.2022)
Yetkisi Askıya Alınan veya Kaldırılan Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştirmesi Gereken İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar (Rev-22.12.2021)
Ulusal Yeterliliklerin Yürülükten Kaldırılması, Güncellenmesi ve Yapılan Güncellemelerin Sınav ve Belgelendirme Süreçlerine Etkisinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar (Rev-29.04.2020)
Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar (03.04.2019)
MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi ile Belgelendirme Kuruluşları Arasındaki İletişimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve SBD Hizmet Standartları (23.06.2017)
MYK Web Portal Kullanım Klavuzu (25.04.2017-Rev:02-26.02.2018)
MYK Web Portalı Sınav Görevlileri Yönetim Modülü Kılavuzu (10.06.2021-Rev:00)
MYK Belgelendirme Kuruluşları İçin Yetkilendirme Kriterleri ve Uygulama Rehberi (08.08.2018-Rev:00)
MYK Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi (03.11.2016-Rev:04-07.03.2022)
MYK Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Kamera Kayıt Rehberi (21.05.2015-Rev:01-03.11.2016)
MYK Kamera Kayıt İnceleme Rehberi (12.08.2020-Rev:02-15.11.2021)
MYK İç Doğrulama Rehberi (18.09.2017-Rev:00)
MYK Dış Doğrulama Rehberi (19.06.2019-Rev:01-22.02.2021)
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Kimlik Kartı Örneği (2019)
TÜRKSAT ile MYK arasında e-Devlet Kapısına Hizmet Entegrasyonuna İlişkin Protokol (20.03.2017)
e-Devlet MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama Sayfası

Şikayet, İtiraz, İzleme ve Denetim

Sınav ve Belgelendirme Süreçlerinde Usulsüzlük ve Sahtecilik Yaptığı Tespit Edilen Adaylar Hakkında Genelge (2019/01) (24.05.2019)
Kusurlu Eylemleri Nedeniyle Yetki Kaldırılmasına Sebebiyet Veren YBK Çalışanları Hakkında Genelge (2018/02) (02.03.2018-Rev:01-11.08.2021)
Mesleki Yeterlilik Kurumu İtiraz ve Şikayetlerin Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (25.03.2016)
Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları (28.02.2018)
MYK Denetim Rehberi (01.02.2017-Rev:03-12.02.2020)
Ek – 1A_Yetkilendirme Denetimleri Değerlendirme ve Sonuç Raporu
Ek – 1B_Gözetim Kapsam Güncelleme ve Kapsam Genişletme Denetimleri Değerlendirme ve Sonuç Raporu
Ek – 2 Teknik Uzmanlar İçin İnsan Kaynakları İnceleme ve Kayıt Formu
Ek – 3 Teknik Uzmanlar İçin Soru Bankaları (Teorik ve Performans) İnceleme Formu
Ek – 4 Teknik Uzmanlar İçin Teorik ve Performans Sınavları İzleme ve Değerlendirme Formu
Ek – 5 Teknik Uzmanlar İçin Gözetim Denetimlerinde Görüntü Kaydı İncelemelerine Yönelik Kayıt Formu
Ek – 6 Programlı Denetim Sonu Raporu
Ek – 7 Takip Denetimi Sonu Raporu
Ek – 8 Programlı Denetimler İçin Açılış-Kapanış Toplantısı Katılımcı Tutanağı
Ek – 9 Programsız Denetimlerde Kontrol Edilecek Hususlara ilişkin Denetci ve Teknik Uzman Kontrol Formu
Ek – 10 Programsız Denetim Sonu Raporu
Ek – 11 Programsız Denetim Sonuç Raporu
Ek – 12 Denetim Ara Raporu
Denetim Süreçleri Şeması

Türk Akreditasyon Kurumu Mevzuatı

Uygunluk Değerlendirme ve Uygulama Rehberleri

Türk Akreditasyon Kurumu Akredite Kuruluş Arama Sayfası
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik (Y10-01) (03.11.2017)
Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Sözleşmesi (F701-039) (Rev:09-12.12.2014)
Türk Akreditasyon Kurumu P701 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü (Rev:18-04.03.2022)
Türk Akreditasyon Kurumu P507 Şikâyet ve İtiraz Prosedürü (Rev:09-17.04.2020)
Türk Akreditasyon Kurumu R10.01 Akredite Kuruluşların Mesleki Sorumluluk Sigortası Yükümlülüğüne İlişkin Düzenleme (25.03.2002-Rev:00)
Türk Akreditasyon Kurumu R10.03 Akreditasyon Faaliyetlerinde Yer Alacak Denetçi ve Teknik Uzmanların Nitelendirilmesi Kriterleri (Rev:05-21.01.2019)
Türk Akreditasyon Kurumu R10.06 “TÜRKAK Akreditasyon Markası”nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar (Rev:13-16.12.2019)
Türk Akreditasyon Kurumu R10.09 Akreditasyon Denetimleri İçin Denetim Sürelerinin (AdamGün) Hesaplanması Rehberi (Rev:05-03.01.2020)
Türk Akreditasyon Kurumu R30.01 Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonuna Dair Rehber (Rev:08-28.03.2019)
Türk Akreditasyon Kurumu R30.03 ISO/IEC 17024:2012-Madde 8’ in Uygulanması ile ilgili ISO/CASCO Kılavuzu (09.11.2016-Rev:00)
TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendiren Kuruluşlar İçin Genel Şartlar Standardı (Kapak) (27.12.2012)
ISO/IEC 17024:2012 Conformity assessment — General requirements for bodies operating certification of persons (2nd Edition – Preview) (01.07.2012)

Belge Zorunluluğu

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe Göre Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik (Madde 6 ve Madde 10) (13.02.2018-Rev-15.08.2020)

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe Göre Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik (Madde 6 ve Madde 10) (05.06.2018-Rev-16.04.2021)

Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Göre Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler
Okul Servis Araçları Yönetmeliği (Madde 9) (25.10.2017-Rev-25.08.2021)

İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğe Göre Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler
İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik (Madde 7) (25.12.2020)

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmeliğe Göre Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler
Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik (Madde 6) (14.04.2021-Rev-19.03.2022)

Mesleki Yeterlilik Kurumu Destek, Teşvik ve Diğer Zorunluluklar
Mesleki Yeterlilik Kurumu Destek ve Teşvikler
Mesleki Yeterlilik Kurumu Diğer Zorunluluklar

Diğer Mevzuat