Misyon & Vizyon

MİSYON

Hizmet beklentilerini ve müşteri memnuniyetini kalite ve değer yaratarak en üst düzeyde güvence ile karşılamak.

VİZYON

İş hayatının akışı içerisinde eğitimin istihdamla uyumunu sağlayarak çalışanları ile nitelikli insan kaynağının oluşmasına öncülük eden, ulusal ve uluslararası ölçekte tanınan saygın ve örnek gösterilen bir kurum olmak.