Özel İhtiyaç Durumu

Özel İhtiyaç Durumu

Başvuru Özlük Formu üzerinde de belirtildiği üzere özel ihtiyaç durumu olan adaylar GLOBAL BELGELENDİRME’ye başvuruda bulunabilir. Aday başvurusu adayın engel durumunun sınava katılmaya uygun olmayan bir durum içermemesi durumunda aşağıda belirtilen kurallar doğrultusunda değerlendirmeye alınır.

 

• “Fiziksel engeli olan ancak engeli ilgili mesleği icra etmesine sorun oluşturmayan adayların sınav başvurusu sınavın gerçekleştirilebilmesi için uygun şartların sağlanabildiği bir sınav merkezinde gerçekleştirilmek şartıyla kabul edilir.” Sınav merkezinin adaya ait engelin gerektirdiği ekipmanlar (tekerlekli sandalye, baston vb.) ile alana kolayca girmesine engel teşkil etmemesi, gerekli ise alana asansör ile erişim sağlayabilmesi gerekir. Engelin mesleği icra edip etmemesine karar vermek için gerekli ise mesleğin icrasına bir engeli olup olmadığına dair devlet kurumundan alınmış doktor raporu ve ilgili belgelendirme programına ait Karar Verici görüşü talep edilebilir. Görme engelli başvuru sahiplerinin taahhütname, sözleşme vb. yasal geçerliliği olan dokümanların onayı için imza yerine kamera eşliğinde ilgili hukuki metnin kendisine sözlü olarak okunması ile birlikte “dinledim, anladım, kabul ediyorum” sözlü beyanının alınması gerekmektedir. Görme engeli olan adayların sınav alanına erişimi için kuruluş tarafından görevlendirilen bir refakatçinin eşlik etmesi sağlanabilir. Refakatçinin sınavı etkileyebilecek bir durumu bulunmamalıdır. Görme engeli olan adaylara ek olarak okuma yazma bilmeyen adaylara uygulanan kurallar uygulanır.

 

• “İşitsel engeli olan adayların sınav başvurusu Yeminli İşaret Dili Tercümanı eşliğinde gruptan ayrı olarak gerçekleştirilir.” İşitsel engeli olan adaylar Yeminli İşaret Dili Tercümanını kendisi temin edebileceği gibi kuruluştan da talep edebilir. Kuruluştan talep etmesi durumunda taahhütname ile belirtilen sürelerdeki olası gecikme payları ve temin için ödenmesi gereken ek ücretler adaya tutanak ile yansıtılır. Adayın imza atması durumunda başvurusu kabul edilir. İşitsel engeli olan adayların teorik ve performans sınavları tek aday ile yapılır. Adaya 1 sınav süresi kadar ek süre verilir.

 

• “Okuma yazma bilmeyen ya da okutman desteği talep eden adayların ilgili sınav programına ait performansa dayalı sınavlarında kritik beceri ve yetkinlik adımlarının okuma yazma bilme şartı bulunmaması durumunda sınav başvurusu kuruluş tarafından görevlendirilmiş bir okutman eşliğinde gruptan ayrı olarak gerçekleştirilir.” Okuma yazma bilmeyen adayların sınav esnasında refakat etmek üzere kuruluş tarafından görevlendirilen bir okutmanın eşlik etmesi sağlanır. Okuma yazma bilmeyen adayların teorik ve performans sınavları tek aday ile yapılır. Adaya 1 sınav süresi kadar ek süre verilir.

 

• “Sınavlar için yeterli seviyede Türkçe bilmeyen adayların Yeminli Tercüman hizmeti talep etmesi halinde hizmete ilişkin bedeller adaydan ayrıca talep edilir.” Türkçe bilmeyen adaylar Yeminli Tercümanını kendisi temin edebileceği gibi kuruluştan da talep edebilir. Kuruluştan talep etmesi durumunda taahhütname ile belirtilen sürelerdeki olası gecikme payları ve temin için ödenmesi gereken ek ücretler adaya tutanak ile yansıtılır. Adayın imza atması durumunda başvurusu kabul edilir. Tercümanın sınav esnasında anlık çeviri yapması talep edilmekte olup soru ve senaryoların sınav öncesi çevirisi kuruluş tarafından uygun görülmemektedir. Türkçe bilmeyen adayların teorik ve performans sınavları tek aday ile yapılır. Adaya 1 sınav süresi kadar ek süre verilir.