Sınav Kuralları

UYULMASI GEREKEN SINAV KURALLARI

Sınav süresince uymanız gereken kurallar:
1)   Sınav kurallarına uymayan, kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini, sınavın güvenilirliğini ve geçerliliğini tehlikeye atan, uyarıya rağmen bu davranışı sürdürenler ve rahatsızlanarak sınava devam edemeyecek duruma gelenler hakkında tutanak tutularak sınav alanından çıkartılır.
2)   Sınav başlamadan önce mobil cihazlar kapalı konuma getirilir ve sınav görevlilerine teslim edilir.
3)   Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurulmaz, tütün ve tütün ürünleri kullanılmaz.
4)   Sınav alanına her türlü haberleşme araçları, kayıt cihazları, bilgisayar özelliği olan cihazlar, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, hesap makinesi, sınavla ilgili eğitim materyali, delici, kesici ve yaralayıcı aletler veya ateşli silahlar ile girilmez.
5)   Sınava giren adaylar, sınavın kamera ile kayıt altına alınmasını kabul eder.
6)   Sınav alanından ayrılan adayların sınavları tamamlamış sayılır ve sınavlara devam etmesine izin verilmez.
7)   Adayların itiraz hakkı bulunmaktadır. İtirazlarını 15 gün içerisinde GLOBAL BELGELENDİRME web adresi üzerinden iletebilir.

 

Teorik Sınavlarda uymanız gereken kurallar
8)   Teorik sınavlarda; adaylar cevaplarını kurşun kalemle işaretlemelidir. Aday tarafından kullanılan soru kitapçığında ve cevap kâğıdında aday kimlik numarası, adı, soyadı ve imzası bulunmalıdır.
9)   Sınav bitiminde adayların cevap kâğıtları ve kitapçıkları uygun şekilde teslim alınarak güvenliği sağlanır.
10)   Adaylar sınav süresince birbirleri ile konuşamaz, birbirlerinden sınav materyali (silgi, kalem vb.) veya yardım isteyemez.
11)   Sınav süresince adaylar bir soru sormak istediğinde sorular yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde sorulur, cevaplar da aynı şekilde yüksek sesle söylenir.
12)   Sınav görevlileri kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir.
13)   Sınav başlaması ile birlikte 15 dakikaya kadar geç kalan adaylar sınava alınabilir. Geç kalan adaylar için ek süre verilmez ve yeniden kurallar okunmaz. Sınavı tamamlayan adaylar geç kalan adaylara tanınan süre tamamlandıktan sonra sınav alanından çıkabilir.

 

Performansa Dayalı Sınavlarda uymanız gereken kurallar
8)   Performans sınavlarında; kritik beceri ve yetkinlik adımları bulunmaktadır. Söz konusu kritik adımlara ilişkin bilgilere nasıl ulaşacağınız başvuru esnasında size iletilmiştir. Bu adımların birinden başarısız olan adaylar tüm sınavdan da başarısız kabul edilir.
9)   Sınavı tamamlanan veya sınava devam etmek istemeyen adayın sınavını sonlandırmak için kamera karşısında Sınavım bitmiştir. Sınava devam etmek istemiyorum. demesi yeterlidir.
10)   Sınav başlaması ile birlikte 10 dakikaya kadar geç kalan adaylar sınava alınabilir. Geç kalan adaylar için ek süre verilmez.