Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Süreci

Sınav, Ölçme VE Değerlendirme

• Aday GLOBAL BELGELENDİRME’ye başvuruda bulunur ve başvurusu değerlendirmeye alınır. Bir sınav programı için başvuru adedi doğrultusunda ayda en az 1 adet sınav açılır.

• Adayın başvurusunun uygun bulunduğunun adaya bildirildiği tarihten itibaren 2 ay içerisinde aday GLOBAL BELGELENDİRME’nin sınavın gerçekleştirilebilmesi için uygun şartların sağlanabildiği bir sınav merkezinde (ilk) sınava davet edilir.

• Sınav daveti adayın başvuru esnasında bildirdiği iletişim bilgileri üzerinden telefon, SMS, elektronik posta, whatsapp vb. kanıtlanabilir yöntemlerle yapılır. Bu davete aday tarafından sınav saatine 48 saat kalana kadar olumsuz dönüş yapılmaması halinde adayın daveti kabul ettiği anlamı taşır.

• Adayın bu davete olumsuz dönüş yapması halinde aday sınav programından çıkartılır. Aday bir sonraki sınava en erken 1 hafta sonra davet edilir. Mazeret sınavı hakkı doğuran mücbir sebep bildirmeksizin 2 kez sınav tarihini kabul etmeyip olumsuz dönüş yapan adayın 1 sınav hakkı kullanılmış sayılır.

• Adayın kabul ettiği sınava mazeretsiz olarak katılmaması halinde 1 sınav hakkı yanar. Adayın mazeret durumunun olması halinde mazeretini konu alan belgeyi dilekçe ile sınavdan sonraki 10 iş günü içerisinde GLOBAL BELGELENDİRME’ye iletmesi ve mazeretinin uygun bulunması halinde adaya 1 sınav hakkı daha verilir.

• Özel ihtiyaç durumu olan adayların ihtiyaçları göz önüne alınarak adaylara sınav için uygun şartlar sağlanır.

• Adayın Başvuru Formunda geçen ve başvuruda bulunduğu ilgili programın sınav hakları adayın ilk sınava girdiği tarih itibariyle 1 yıl geçerlidir. 1 yıl sonunda kullanılmayan tüm sınav hakları kullanılmış sayılır.

• Adayın sınava katılmayı kabul etmesi halinde GLOBAL BELGELENDİRME’ye ait internet sitesi üzerinde yayınlanan bilgi ve duyuruları, sınav giriş belgesi üzerinde yer alan ve sınav yerinde sesli ve görüntülü kayıt altında bildirilen tüm sınav kurallarını ve bu kapsamda ilgili standart, mevzuat ve düzenlemeleri kabul etmiş sayılır.

• Adayın sınav öncesi  sınavına görevlendirilen Değerlendirici / Sınav Yapıcı ile son iki sene içerisinde herhangi bir menfaat ilişkisi içerisinde olduğunu 10 iş günü içerisinde yazılı olarak beyan etmesi halinde Değerlendiriciyi reddetme hakkına sahiptir. Adayın bu haktan yararlanarak sınava katılmaması halinde yeni bir Değerlendirici huzurunda adaya 1 sınav hakkı daha verilir.

Değerlendirici Reddi Dilekçe Örneği

• Aday, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 19. maddesinde yer alan, “çalışanların yükümlülükleri” hakkında bilgi sahibi olmakla mükelleftir. Sınav esnasında Değerlendiricinin İş Sağlığı ve Güveliği kurallarına uymayan, kendi güvenliğini ve sınav alanında yer alan diğer kişilerin güvenliğini tehlikeye atan adayların sınavlarını durdurma ve başarısız sayma hakkı bulunur.

• Sınav sonuçları sınavdan sonraki 10 iş günü içerisinde GLOBAL BELGELENDİRME’ye ait internet sitesi üzerinden yayınlanır. Yayınlanan sınav sonuçlarına yayın tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde itiraz edilmesi halinde sınav sonuçları yeniden değerlendirmeye alınır. 15 iş gününden sonraki itirazların haklı bulunması halinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 15. maddesi kapsamındaki hükümler uygulanır.

Ücret İade Talebi Dilekçe Örneği

BELGELENDİRME

• Adayın başvuruda bulunduğu ve sınavlarına katıldığı ilgili programa ait tüm sınavlardan BAŞARILI olması durumunda başvuru esnasında bildirdiği iletişim bilgileri üzerinden adaya telefon, SMS, elektronik posta, whatsapp vb. kanıtlanabilir yöntemlerle bilgilendirme yapılır ve Belge Basım Ücreti talep edilir. Belge Basım Ücretini ödeyen adayların belge basım işlemleri gerçekleştirilir.

• Adayın başarılı olduğu sınavlara ait sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarih itibariyle 1 yıl geçerlidir. 1 yıl içerisinde ilgili programa ait tüm sınavlardan BAŞARILI olunup belge basım işlemlerini yapılmaması halinde sınav sonuçlarının geçerlilik durumu sona erer.

• Gerçekleştirilecek iç veya dış denetimler neticesinde bir sınavın mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde ilgili sınavın sonucu ve sınava bağlı belge GLOBAL BELGELENDİRME tarafından iptal edilebilir. İptal edilen sınav ve belge ile ilgili 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 15. maddesi kapsamındaki hükümler uygulanır.