Sınav ve Belgelendirme Süreci

sınav ve Belgelendirme Süreci

 • Sınav takvimi; sınav merkezi, sınav görevlisi ve ilgili programın sınavlarına katılacak aday bilgileri göz önüne alınarak GLOBAL BELGELENDİRME tarafından hazırlanır ve aylık olarak yayınlanır.
 • Aday, başvurusunun uygun bulunduğunun kendisine bildirildiği tarihten itibaren en geç 2 ay içerisinde GLOBAL BELGELENDİRME ’nin sınavını gerçekleştirilebilmesi için uygun şartların sağlanabildiği bir sınav merkezinde sınava davet edilir.
 • Sınav daveti en geç 5 gün öncesinden yapılır. Bu davete aday sınav saatine 48 saat (2 gün) kalana kadar olumsuz dönüş yapmaması halinde kabul etmiş sayılır.
 • Adayın kabul ettiği sınava mazeretsiz olarak katılmaması halinde 1 sınav hakkı yanmış sayılır. Mazeret durumunun olması halinde mazeretini konu alan belgeyi dilekçe ile sınavdan sonraki 10 gün içerisinde GLOBAL BELGELENDİRME’ ye iletmesi gerekmektedir. Süresi içerisinde iletilen mazeretin uygun bulunması halinde adaya 1 sınav hakkı daha verilir.
 • Özel ihtiyaç durumu olan adayların ihtiyaçları göz önüne alınarak sınav için uygun şartlar sağlanır.
 • Adayların sınavlara katılmayıp, sınavlarına görevlendirilen Değerlendirici (Sınav Yapıcı) ile son iki sene içerisinde herhangi bir menfaat ilişkisi içerisinde olduğunu sınavdan sonra on (10) gün içerisinde yazılı olarak beyan etmesi halinde Değerlendiriciyi (Sınav Yapıcıyı) reddetme hakkından faydalanır. Bu haktan yararlanarak sınava katılmaması halinde yeni bir Değerlendirici (Sınav Yapıcı) huzurunda adaya 1 sınav hakkı daha verilir.
 • Sınavlar kamera ile kayıt altına alınır.
 • Sınavlara katılım sağlayan tüm adayların sınav evrakları ve kamera kayıtları on (10) gün içerisinde GLOBAL BELGELENDİRME tarafından incelenir. Sınav sonuç listesi GLOBAL BELGELENDİRME ’ye ait web sitesi üzerinde on (10) gün yayınlanır.
 • On (10) günlük süre içerisinde itiraz hakkı açık olup gelen itirazlar değerlendirmeye alınır.
 • Adaylar tüm sınavlardan başarılı olmuş ise adayın en son başarılı olduğu sınav sonucunun yayınlandığı tarihten itibaren on (10) gün içerisinde belgelendirme kararı verilir. Belge almaya hak kazanan adaylar belge basım ücretlerini yatırması için bilgilendirilir.
 • Adayların belge basım ücretleri GLOBAL BELGELENDRİME ‘ye ödendiği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde Mesleki Yeterlilik Kurumuna aktarılır ve belgelendirme kararı verilmesi ile birlikte on (10) gün içerisinde MYK Web Portal üzerinden belge basım talebi sisteme girilir.
 • Belge basım talepleri Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından (Sınav ve Belgelendirme Dairesi Hizmet Standartları kapsamında) üç (3) iş günü içerisinde değerlendirilir.
 • Sınavların belirli aralıklarla kayıt inceleme talebi yapılır. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kayıt istenmesi durumunda süre, kayıtların ulaşması ve incelemesinin tamamlanmasından sonra başlar. Bu inceleme süresi yaklaşık olarak bir (1) ayı bulabilir. (MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Hizmet Standartları)
 • Belgeler Mesleki Yeterlilik Kurumu (anlaşmalı matbaa) tarafından on (10) gün içerisinde basılır. Kurum tarafından kargoya verilir. Kargolar üç (3) iş günü içerisinde GLOBAL BELGELENDİRME ‘ye ulaşır.
 • Gelen belgeler on (10) gün içerisinde güvenlik tedbirleri uygulanarak imzalanır ve elden ya da kargo yoluyla teslim edilir.
 • Adayların talep etmesi halinde GLOBAL BELGELENDİRME tarafından adayın başarılı olduğu birimlere ait birim başarı belgesi düzenlenir. Birim başarı belgeleri yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından birim birleştirme başvurusu esnasında kullanılır.
 • Belge sahipleri belgelerinin kaybolması, yıpranması vb. sebeplerle belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde aynı belge numarası ile yeniden belgenin basılmasını talep edebilir. GLOBAL BELGELENDİRME yeniden belge basım hizmet bedelini ve belge basım masrafını belge sahibinden talep eder.