Sıkça Sorulan Sorular

SIKÇA SORULAN SORULAR

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kimdir?

Türk Akreditasyon Kurumu kısa adıyla TÜRKAK, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek amacıyla merkezi Ankara’da olmak üzere 27.10.1999 tarihinde kurulmuştur.

TÜRKAK; Dışişleri Bakanlığı ile ilgili, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz, kâr amacı gütmeyen, idari ve mali özerkliğe sahip ve özel bütçeli bir kamu kurumudur.

Bakınız: Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) kimdir?

Mesleki Yeterlilik Kurumu kısa adıyla MYK, ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek amacıyla 5544 Sayılı Kanun ile 21.09.2006 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.

MYK; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili, özel hukuk hükümlerine tâbi olmak üzere kamu tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip ve özel bütçeli bir kamu kurumudur.

Bakınız: Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)

 

Ulusal Meslek Standardı (UMS) nedir?

Ulusal Meslek Standardı (UMS); bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

Ulusal Meslek Standartlarında meslek nedir, nasıl icra edilir, nerelerde icra edilir, hangi araçlarla icra edilir temel tanımlar detaylıca incelenmektedir. Ulusal Meslek Standardına kısaca Meslek nedir kitabı diyebiliriz.

Bakınız: MYK Web Portalı Ulusal Meslek Standardı Arama Sayfası

 

Ulusal Yeterlilik (UY) nedir?

Ulusal yeterlilik (UY); yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerle tespit edilen ve MYK tarafından onaylanarak ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliktir.

TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardı (Madde 8) içerisinde Belgelendirme Programı olarak geçmektedir.

Ulusal Yeterliliklerde meslek nedir, nasıl ölçülür, hangi sınavlar yapılır (yazılı, sözlü, uygulama), ne tip sorular sorulur, nasıl değerlendirilir, katılmak için giriş şartı var mıdır, hangi ortamda sınav yapılır, hangi araçlar kullanılır ve sınavı kimler yapabilir konuları detaylıca incelenmektedir. Ulusal Yeterliliğe kısaca Mesleği nasıl ölçersin kitabı diyebiliriz.

Bakınız: MYK Web Portalı Ulusal Yeterlilik Arama Sayfası

 

(MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi nedir?

(MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir.

Bakınız: Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi Tanıtım Sayfası

 

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. kimdir?

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.; 07.10.2020 tarihinde AB-0340-P akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardı’na göre akredite edilmiş ve 25.01.2021 tarihinde YB-0270 yetkilendirme numarası ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından, talep edilen ulusal yeterliliklerde tüm Türkiye genelinde sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütmek üzere yetkilendirilmiş bir Personel Belgelendirme Kuruluşu (Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu)’dur.

Bakınız: www.globalbelgelendirme.com.tr/yetki-belgesi-ve-akreditasyon-sertifikasi/

 

Sizinle nasıl iletişime geçebilirim?

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.; MYK Web Portalı Kuruluş Bilgileri sayfasında yer alan iletişim bilgileri üzerinden tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Bakınız: MYK Web Portalı Global Belgelendirme Kuruluş Bilgileri Sayfası

Bakınız: www.globalbelgelendirme.com.tr/iletisim

 

Hangi mesleklerde sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütmektesiniz?

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.; MYK Web Portalı Kuruluş Yetki Kapsamı sayfasında yayımlanan ulusal yeterliliklerde tüm Türkiye genelinde sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütmektedir.

Bakınız: MYK Web Portalı Global Belgelendirme Yetki Kapsamı Sayfası

Bakınız: www.globalbelgelendirme.com.tr/

 

Birden fazla meslek için sınavlara girebilir miyim?

Farklı meslekleri icra edebilmek için her mesleğe ait belgelere ayrı ayrı sahip olmanız gerekmektedir.

Her bir sınav ve belge için sınav belgelere ait ücretleri ayrı ayrı yatırarak başvuru yapmak şartı ile birden fazla meslek için sınavlara girebilirsiniz.

 

Sınavlara katılmak için herhangi bir ön şart var mıdır?

(MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesinin başvuru ön şartları; ilgili Ulusal Yeterliliğin içerisinde yer alan Yeterlilik Sınavına Giriş Şart(lar)ı bölümünde tanımlanmıştır.

Bakınız: MYK Web Portalı Ulusal Yeterlilik Arama Sayfası

Bakınız: www.globalbelgelendirme.com.tr/

 

Engel durumum mevcut, sınava girebilir miyim?

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.; engelli adayın sınavına gireceği mesleği icra edebildiğini sağlık raporu ile belgelemesi şartı ile sınav yapabilmek için uygun şartların sağlanabildiği bir sınav merkezinde sınav yapabilmektedir.

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.;

Fiziksel engeli olup baston, tekerlekli sandalye vb. ekipman kullanan adayların sınav alanına konumlandırılması konusunda yardımcı olmaktadır.

Görme engelli adaylar için sınavları bire bir olarak Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından atanmış Okutman eşliğinde gerçekleştirmektedir.

İşitsel engelli adaylar için sınavları bire bir olarak Yeminli İşaret Dili Tercümanı eşliğinde gerçekleştirmektedir.

 

Okuma yazma bilmiyorum, sınava girebilir miyim?

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.; okuma yazma bilmeyen adayın sınavına gireceği mesleğin okuma yazma bilmeyi talep etmemesi şartı ile sınav yapabilmek için uygun şartların sağlanabildiği bir sınav merkezinde sınav yapabilmektedir.

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.;

Okuma yazma bilmeyen adaylar için sınavları bire bir olarak Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından atanmış Okutman eşliğinde gerçekleştirmektedir.

 

Sınav yapılan dili (Türkçe) bilmiyorum, sınava girebilir miyim?

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.; sınav yapılan dili (Türkçe) bilmeyen adayın sınavına gireceği mesleğin sınav yapılan dili (Türkçe) bilmeyi talep etmemesi şartı ile sınav yapabilmek için uygun şartların sağlanabildiği bir sınav merkezinde sınav yapabilmektedir.

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.;

Sınav yapılan dili (Türkçe) bilmeyen adaylar için sınavları bire bir olarak Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Yeminli Mütercim Tercüman eşliğinde gerçekleştirmektedir.

Yeminli Mütercim Tercüman’ın görevlendirilmesi için yapılacak tüm masraflar ayrıca ilgili adaydan talep edilmektedir.

 

Nerelerde sınav yapmaktasınız?

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.’nin merkez binası Eskişehir ili sınırları içerisinde olmakla birlikte sınav yapabilmek için yeterli sayıda başvurunun bulunması ve uygun şartların sağlanabildiği bir sınav merkezinin temin edilebilmesi ile birlikte tüm Türkiye genelinde sınav yapabilmektedir.

 

Sınav ücreti ne kadardır?

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.; MYK Web Portalı Kuruluş Ücret Tarifesi sayfasında yayımlanan sınav ücretlerini (yeterlilik için minimum ücret bedeli) hizmet verilmeden önce tahsil etmektedir.

Bakınız: MYK Web Portalı Global Belgelendirme Ücret Tarifesi Sayfası

Bakınız: www.globalbelgelendirme.com.tr/ucret-bilgisi

 

Birden fazla kişinin sınav için başvurması halinde sınav ücretlerinde indirim yapmanız mümkün müdür?

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.; TSE ISO/IEC 17024:2012 Standardı (Madde 4.3) gereği tüm başvuru sahiplerine / adaylara eşit (adil) yaklaşmakla birlikte MYK Web Portalı Kuruluş Ücret Tarifesi sayfasında yayımlanan Genel Şartlar ve Açıklamalar bölümünde yer alan indirimleri uygulamaktadır.

Bakınız: MYK Web Portalı Global Belgelendirme Ücret Tarifesi Sayfası

Bakınız: www.globalbelgelendirme.com.tr/ucret-bilgisi

 

Belge ücreti ne kadardır?

Belge ücreti (masrafı); Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belge basım hizmeti için talep edilen ve Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından emanet hesapta bekletilip adayın belge almaya hak kazanması halinde aday adına Mesleki Yeterlilik Kurumu’na ödenen hizmet bedelidir.

Belge ücreti (masrafı) MYK Web Portalı Belge Masrafları sayfasında yayımlanmaktadır.

Bakınız: MYK Web Portalı Belge Masrafları Sayfası

 

Belge ücretini Sınav ücreti ile beraber mi ödemeliyim?

Belge ücreti (masrafı) Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından aday adına emanet hesapta bekletilmekle birlikte adayın tüm sınavlarda başarılı olup (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandığının Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından ilan edilmesi ile birlikte kullanıma alınan bir hizmet bedelidir.

Aday talep etmesi halinde belge ücretini (masrafını) önden yatırabilmekle birlikte belge ücretinin (masrafının) önden yatırılması durumu adayın belge almaya hak kazanma durumunu garantilediği anlamına gelmemektedir. Adayın belge ücretini (masrafını) önden ödemesi, belge almaya hak kazanamaması ve ücretin iadesini talep etmesi halinde belge ücreti (masrafı) adaya 10 gün içerisinde iade edilmektedir.

Ücret iade talebinin işleme alınabilmesi için adayın Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. iletişim bilgileri üzerinden yapılan adayın kimlik bilgilerinin, ücret iadesini talep ettiği banka hesabına ait bilgilerin ve adayın imzasının bulunduğu bir dilekçe ile talep etmesi şartı aranmaktadır.

Bakınız: MYK Web Portalı Belge Masrafları Sayfası

 

Sınav ve belge ücretini kredi kartı ile veya taksitle ödemem mümkün müdür?

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.; kredi kartı ile ödeme veya taksitle ödeme imkânı sunmamaktadır.

 

Sınavlar ne şekilde yapılmaktadır?

Sınavlar; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan Ulusal Yeterliliklere (Belgelendirme Programlarına) uygun olarak ve Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca yapılmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerde meslek nedir, nasıl ölçülür, hangi sınavlar yapılır (yazılı, sözlü, uygulama), ne tip sorular sorulur, nasıl değerlendirilir, katılmak için giriş şartı var mıdır, hangi ortamda sınav yapılır, hangi araçlar kullanılır ve sınavı kimler yapabilir konuları detaylıca incelenmektedir.

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.; yetkisi kapsamındaki ulusal yeterliliklerde tüm Türkiye genelinde sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürüten bir Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur.

Bakınız: MYK Web Portalı Ulusal Yeterlilik Arama Sayfası

Bakınız: www.globalbelgelendirme.com.tr/

 

Sınavlarda hangi konulardan soru sorulmaktadır?

Sınavlar; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan Ulusal Yeterliliklere (Belgelendirme Programlarına) uygun olarak ve Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca yapılmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerde meslek nedir, nasıl ölçülür, hangi sınavlar yapılır (yazılı, sözlü, uygulama), ne tip sorular sorulur, nasıl değerlendirilir, katılmak için giriş şartı var mıdır, hangi ortamda sınav yapılır, hangi araçlar kullanılır ve sınavı kimler yapabilir konuları detaylıca incelenmektedir.

Bakınız: MYK Web Portalı Ulusal Yeterlilik Arama Sayfası

Bakınız: www.globalbelgelendirme.com.tr/

 

Sınavlara hazırlık yapmak için ne yapmam gerekiyor?

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.; Sınav başvurusunda bulunan adaylara, başvuru esnasında sınav ile alakalı temel bilgileri (sınav konu başlıkları, kritik adımlar vb.) içeren yazılı ve sözlü bir bilgilendirme yapmaktadır.

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.; Adayların sınavına gireceği mesleklere ait Ulusal Yeterlilikleri incelemesi tavsiye edilmektedir.

Bakınız: MYK Web Portalı Ulusal Yeterlilik Arama Sayfası

Bakınız: www.globalbelgelendirme.com.tr/

 

Sınavlara yönelik bir eğitim veriyor musunuz?

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.; Sınav başvurusunda bulunan adaylara, başvuru esnasında sınav ile alakalı temel bilgileri (sınav konu başlıkları, kritik adımlar vb.) içeren yazılı ve sözlü bir bilgilendirme yapmaktadır.

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.; Mesleki Yeterlilik Mevzuatı gereği adayın mesleğini bildiğini ve ölçümünü talep ettiğini kabul etmekte olup ayrıca (mesleğe yönelik) bir eğitim vermemektedir.

 

Sınav soruları için herhangi bir kaynak mevcut mudur?

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.; tarafından kullanılan sınav soruları sınav öncesi veya sonrası herhangi bir ortamda paylaşılmamaktadır.

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.; Adayların sınavına gireceği mesleklere ait Ulusal Yeterlilikleri incelemesi tavsiye edilmektedir.

Bakınız: MYK Web Portalı Ulusal Yeterlilik Arama Sayfası

Bakınız: www.globalbelgelendirme.com.tr/

 

Sınavlarda başarılı olabilmek için kaç puan almam gerekiyor?

Sınavlar; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan Ulusal Yeterliliklere (Belgelendirme Programlarına) uygun olarak ve Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca yapılmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerde meslek nedir, nasıl ölçülür, hangi sınavlar yapılır (yazılı, sözlü, uygulama), ne tip sorular sorulur, nasıl değerlendirilir, katılmak için giriş şartı var mıdır, hangi ortamda sınav yapılır, hangi araçlar kullanılır ve sınavı kimler yapabilir konuları detaylıca incelenmektedir.

Bakınız: MYK Web Portalı Ulusal Yeterlilik Arama Sayfası

Bakınız: www.globalbelgelendirme.com.tr/

 

Sınavlarda başarılı olabilmek için kaç adet sınav hakkım bulunmaktadır?

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.; adayların ücretini ödediği ilk sınavlarında başarılı olamaması durumunda adaylara artı bir adet ücretsiz sınav hakkı vermektedir.

Adayın devlet destek, teşvik, hibe veya yardım fonlarına başvurması ve kabul edilmesi durumunda Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından verilen tüm haklara ek olarak devlet tarafından artı bir adet ücretsiz sınav hakkı verilebilmektedir.

Adayın tüm ücretsiz sınav haklarını kullanması durumunda yeniden sınava girmek istemeyi talep etmesi halinde başvuru formu ile yeniden başvuru yapıp ilgili sınavlara ait sınav ücretlerini ödemesi gerekmektedir.

Bakınız: Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

 

Sınavlara mazeretimden dolayı katılamadım, ne yapmam gerekiyor?

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.; kendisine süresi içerisinde bildirilen mazeret taleplerini “Mazeret Sınav Hakkı Kuralları” doğrultusunda değerlendirmektedir.

Bakınız: www.globalbelgelendirme.com.tr/mazeret-sinav-hakki

 

Sınavlarda başarılı olamaz isem sınav ve belge ücretimi iade alabilir miyim?

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından; adayın 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Madde 15) kapsamındaki hakları saklı kalmak şartı ile sınavlarda başarılı olamaması durumunda adaya ücret iadesi durumu söz konusu değildir.

 

Sınavlarda başarılı olmam halinde sınav ve belge ücretimi iade alabilir miyim?

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ilan edilen tarihler içerisinde ve ilan edilen Ulusal Yeterlilikler için başvurmak şartı ile destek, teşvik, hibe ve yardım fonları yer almaktadır. Adayın başvurması ve talep edilen şartları karşılaması halinde ilgili kurumlarca ücret iadesi yapılabilmektedir.

Bakınız: MYK Destek ve Teşvikler Sayfası

 

Sınav sonuçlarımı nereden görebilirim?

Sınav sonuçları; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından MYK Web Portalı Aday Bilgi Sorgulama sayfası ve türkiye.gov.tr (e-devlet) sayfasında sınavların düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde yayımlanmaktadır. 10 günlük yayım süresi içerisinde adayların sınav sonuçlarına itirazda bulunma hakkı mevcuttur. 10 günlük sürenin sonunda itiraz hakkı sona erer.

Bakınız: MYK Web Portalı Aday Bilgi Sorgulama Sayfası

Bakınız: türkiye.gov.tr (e-devlet) Sayfası

 

Sınav sonuçlarıma itiraz edebilir miyim?

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.; iletişim bilgileri üzerinden yapılan adayın kimlik bilgilerinin, itiraza konu sınav bilgilerinin ve adayın imzasının bulunduğu bir dilekçe ile talep edilen itiraz başvurularını kabul etmektedir.

Bakınız: www.globalbelgelendirme.com.tr/itiraz-ve-sikayet/

 

Şikayetimi nasıl iletebilirim?

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.;  iletişim bilgileri üzerinden yapılan şikayet başvurularını kabul etmektedir.

Bakınız: www.globalbelgelendirme.com.tr/itiraz-ve-sikayet/

 

Başarılı olarak gözüken sınav sonuçlarımın geçerlilik süresi ne kadardır?

Mesleki Yeterlilik sınavlarının geçerlilik süresi; ilgili Ulusal Yeterliliğin içerisinde yer alan Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar bölümünde tanımlanmıştır.

Ulusal yeterliliklerin büyük bir çoğunluğunda sınav geçerliliği 1 yıl, birim geçerliliği ise 2 yıl olarak tanımlanmıştır.

Bakınız: MYK Web Portalı Ulusal Yeterlilik Arama Sayfası

Bakınız: www.globalbelgelendirme.com.tr/

 

Belge almaya hak kazandı isem belgemi nereden görebilirim?

(MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi durumu; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından MYK Web Portalı Aday Bilgi Sorgulama sayfası ve türkiye.gov.tr (e-devlet) sayfasında sınav sonuçlarının yayımlanıp itiraz süresinin dolması ve adayın belge ücretini ödemesi ile birlikte 10 gün içerisinde yayımlanmaktadır.

Bakınız: MYK Web Portalı Aday Bilgi Sorgulama Sayfası

Bakınız: türkiye.gov.tr (e-devlet) Sayfası

 

Belgemi nasıl teslim alabilirim?

(MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi basımı ve teslimi; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kuruluş belge basım talebinin onaylanması, matbaa hizmetinin verilmesi ve kargo hizmetlerinin verilmesi ile birlikte 20 gün içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Bu süreler ilgili kurumların denetim faaliyetleri çerçevesinde sınavlara yönelik periyodik inceleme talep etmesi halinde uzayabilmektedir.

(MYK) Mesleki Yeterlilik Belgeleri; Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından teslim tutanağı ile elden ya da kargo ile teslim edilmektedir. Kargo gönderim dökümleri teslim tutanağı yerine geçmektedir.

 

Belgemi aldıktan sonra iş yeri açmak için başvurabilir miyim?

(MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi; adayın / belge sahibinin mesleği bildiğini belgeleyen belge / diploma olup belgenin bir işyeri açmak için tek başına yeterli olduğu anlamına gelmemektedir.

Yapılacak işle alakalı ilgili mevzuatta ilgili kurumların işletme yetki belgesi, yeterli sayıda personel, oda kaydı, vergi kaydı vb. ek talepleri bulunabilmektedir.

Bakınız: Okul Servis Araçları Yönetmeliği

Bakınız: İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik

Bakınız: Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik

Bakınız: İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik

 

Belgemin kaybolması halinde ne yapmam gerekiyor?

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.; (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesinin kaybolması, yıpranması, kişisel bilgilerde değişiklik olması veya yabancı dilde tekrar belge basımının talep edilmesi durumunda tekrar belge basım taleplerini kabul etmektedir.

Tekrar belge basım ücreti (masrafı) MYK Web Portalı Belge Masrafları sayfasında yayımlanmakta olup Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. tekrar belge basım ücret (masrafı) bedeli kadar ek hizmet bedeli talep etmektedir.

Bakınız: MYK Web Portalı Belge Masrafları Sayfası

 

Çalıştığım şirket belgemi vermiyor, ne yapmam gerekiyor?

Mesleki Yeterlilik Belgesi, mesleği icra eden şahsın kendisine düzenlenmekte olup firmaların bu belgeye el koyma yetkisi bulunmamaktadır.

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından belgeler imza karşılığında doğrudan belge sahiplerine teslim edilmekte olup daha sonraki süreçlerden belge sahiplerinin kendileri sorumludur.

 

Belgede yer alan Ad, Soyad vb. kimlik bilgilerimin değişmesi halinde yeniden belgemin düzenlenmesini talep edebilir miyim?

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.; (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesinin kaybolması, yıpranması, kişisel bilgilerde değişiklik olması veya yabancı dilde tekrar belge basımının talep edilmesi durumunda tekrar belge basım taleplerini kabul etmektedir.

Tekrar belge basım ücreti (masrafı) MYK Web Portalı Belge Masrafları sayfasında yayımlanmakta olup Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. tekrar belge basım ücret (masrafı) bedeli kadar ek hizmet bedeli talep etmektedir.

Bakınız: MYK Web Portalı Belge Masrafları Sayfası

 

Belge geçerlilik süresi bulunmakta mıdır?

(MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi; ilgili Ulusal Yeterliliğin içerisinde yer alan Belge Geçerlilik Süresi bölümünde tanımlanmıştır.

Ulusal yeterliliklerin büyük bir çoğunluğunda belge geçerliliği 5 yıl olarak tanımlanmıştır.

Bakınız: MYK Web Portalı Ulusal Yeterlilik Arama Sayfası

Bakınız: www.globalbelgelendirme.com.tr/

 

Belge geçerlilik süresi dolmadan önce ne yapmam gerekiyor?

(MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesinin son geçerlilik tarihinden altı ay önce belge yenileme başvuru dönemi başlar ve belge son geçerlilik tarihinden on iki ay sonra belge yenileme başvuru dönemi sona erer.

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.; adayın / belge sahibinin belge yenileme başvuru döneminin başlaması ile birlikte tanımlı iletişim bilgileri üzerinden belge yenileme başvuru döneminin başladığının bilgisini verir.

Adayın / belge sahibinin iletişim bilgilerinin geçen zaman içerisinde güncelliğinin yitirmesi ve adaya / belge sahibine ulaşılamaması durumunda oluşan hak kayıplarından Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. sorumlu değildir.

 

(MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi yurt dışında geçerli midir?

(MYK) Mesleki Yeterlilik Sınavları, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yada Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş kuruluşlarca yapılmaktadır.

TÜRKAK’ın akreditasyon faaliyetleri; Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ve Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) tarafından tanınmakta, gözlemlenmekte ve denetlenmektedir.

(MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi, ülkemiz ile diğer ülkeler arasında karşılıklı tanıma anlaşması imzalamış ülkelerde geçerlidir.

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.; adayın talep etmesi halinde (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgelerini Türkçe-İngilizce, Türkçe-Almanca, Türkçe-Fransızca, Türkçe-İspanyolca, Türkçe-Rusça ve Türkçe-Arapça olarak 6 farklı dilde düzenleyebilmektedir.

Avrupa Birliği ülkelerinde tanınan yeterliliklerin aday ülkeler dâhil Avrupa Birliği’nde açıkça ve kolayca anlaşılmasını sağlamak ve bu sayede mezunların ve öğrencilerin istihdamını ve hareketliliğini arttırmak amacıyla Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin yeterlilikler için tek bir saydamlık çerçevesi konusundaki 15 Aralık 2004 tarihli 2241/2004/EC sayılı Kararı ile EUROPASS (Avrupa Pasaportu) oluşturulmuştur.

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.; tarafından verilen (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Europass sertifika (tercüme) ekleri bulunmaktadır.

Bakınız: Europass Sertifika Eki Arama Sayfası