Ücret Bilgisi

Ücret BİLGİSİ

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. Ücret Tarifesi (26.07.2021)
17UY0299-5/00 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 (Rev.00)
Yeterlilik Birimi Sınav Türü Sınav Türü Ücreti
17UY0299-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite T1 – Teorik Sınav ₺ 200,00
17UY0299-5/A2 Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri T1 – Teorik Sınav ₺ 200,00
P1 – Performans Sınavı ₺ 750,00
Yeterlilik için minimum ücret bedeli: ₺ 1.150,00
Mesleki Yeterlilik Kurumu belge basım masrafı: Tıklayınız.
(Geçerlilik süresi sonunda) Sınavlı belge yenileme ücreti: ₺ 750,00
(Geçerlilik süresi sonunda) Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: ₺ 250,00
17UY0333-5/00 Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 (Rev.00)
Yeterlilik Birimi Sınav Türü Sınav Türü Ücreti
17UY0333-5/A1 İSG, Çevre ve Kalite T1 – Teorik Sınav ₺ 200,00
17UY0333-5/A2 Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu T1 – Teorik Sınav ₺ 200,00
P1 – Performans Sınavı ₺ 500,00
17UY0333-5/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri T1 – Teorik Sınav ₺ 200,00
P1 – Performans Sınavı ₺ 550,00
Yeterlilik için minimum ücret bedeli: ₺ 1.650,00
Mesleki Yeterlilik Kurumu belge basım masrafı: Tıklayınız.
(Geçerlilik süresi sonunda) Sınavlı belge yenileme ücreti: ₺ 1.050,00
(Geçerlilik süresi sonunda) Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: ₺ 250,00
17UY0327-3/00 Minibüs Şoförü Seviye 3 (Rev.00)
Yeterlilik Birimi Sınav Türü Sınav Türü Ücreti
17UY0328-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite T1 – Teorik Sınav ₺ 175,00
17UY0327-3/A2 Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı T1 – Teorik Sınav ₺ 200,00
P1 – Performans Sınavı ₺ 925,00
Yeterlilik için minimum ücret bedeli: ₺ 1.300,00
Mesleki Yeterlilik Kurumu belge basım masrafı: Tıklayınız.
(Geçerlilik süresi sonunda) Sınavlı belge yenileme ücreti: ₺ 925,00
(Geçerlilik süresi sonunda) Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: ₺ 250,00
17UY0329-3/00 Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Seviye 3 (Rev.00)
Yeterlilik Birimi Sınav Türü Sınav Türü Ücreti
17UY0328-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite T1 – Teorik Sınav ₺ 175,00
17UY0329-3/A2 Sefere Hazırlık ve Otobüsle Sefer Yapılması T1 – Teorik Sınav ₺ 200,00
P1 – Performans Sınavı ₺ 975,00
Yeterlilik için minimum ücret bedeli: ₺ 1.350,00
Mesleki Yeterlilik Kurumu belge basım masrafı: Tıklayınız.
(Geçerlilik süresi sonunda) Sınavlı belge yenileme ücreti: ₺ 975,00
(Geçerlilik süresi sonunda) Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: ₺ 250,00
17UY0330-3/00 Taksi Şoförü Seviye 3 (Rev.00)
Yeterlilik Birimi Sınav Türü Sınav Türü Ücreti
17UY0328-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite T1 – Teorik Sınav ₺ 175,00
17UY0330-3/A2 Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı T1 – Teorik Sınav ₺ 200,00
P1 – Performans Sınavı ₺ 925,00
Yeterlilik için minimum ücret bedeli: ₺ 1.300,00
Mesleki Yeterlilik Kurumu belge basım masrafı: Tıklayınız.
(Geçerlilik süresi sonunda) Sınavlı belge yenileme ücreti: ₺ 925,00
(Geçerlilik süresi sonunda) Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: ₺ 250,00
Genel Şartlar ve Açıklamalar
IBAN
Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
TR44 0006 2001 4580 0006 2977 36
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
ŞB. 01458-BAĞLAR / ESKİŞEHİR – HESAP NO: 6297736
Açıklama Metni
Ücret dekontunun açıklama bölümüne “(sınava girecek adayın!) T.C. Kimlik No, Ad, Soyad, … yeterliliği sınav/belge ücretidir.” açıklama metninin yazılması gerekmektedir.
Genel Kurallar
Sınav ücretlerine KDV dâhildir.
Sınav ücretinin tamamı sınav öncesinde ödenmiş olmalıdır.
Başvuru sahibi, aday veya belge sahipleri başvuru esnasında kendilerinden talep edilen iletişim bilgilerinin geçerli ve doğru olmasından sorumlu olup kişilere ait iletişim bilgilerinin arama veya ileti gönderimine kapalı olması, iletişimin reddedilmesi, iletişim bilgilerinde değişiklik olması ve Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.´ye değişiklikle ilgili bilgilendirmenin eksik yapılması veya süresi içerisinde yapılmaması halinde oluşabilecek hak mahrumiyetlerinden Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Belge Masraf Karşılığına İlişkin Kurallar
Belge masraf karşılığı sadece belge almaya hak kazanan kişilerden tahsil edilir.
Belge masraf karşılıkları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
(Geçerlilik Süresi İçinde) Tekrar Belge Basıma İlişkin Kurallar
Belge sahipleri, yabancı dilde ikinci belge basımı, belge geçerlilik süresi içerisinde kayıp, yıpranma, kişisel bilgilerde değişiklik gibi nedenlerden dolayı ikinci kez belge basımı talep edebilir. Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği Madde 27 kapsamında tekrar belge basım işlemi için 1 Kuruma bildirim masrafı, 1 tekrar belge basım masrafı olmak üzere toplam 2 tekrar belge basım masrafı tahsil edilir.
Belge masraf karşılıkları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
Belge Zorunluluğu Kapsamındaki Mesleklerde Sınav Ücretinin Karşılanmasına İlişkin Kurallar
Bakanlıkça yayımlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde tebliğ tarihinden itibaren düzenlenen sınavlara katılan ve başarılı olarak belge almaya hak kazanan adayların sınav ve belge ücretleri Cumhurbaşkanlığınca belirlenen ve her yıl güncellenen üst limitler dahilinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının uyması gereken şartlar Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatında belirlenmiştir.
Ücret İadesine İlişkin Kurallar
Sınav ücretinin kuruluşa ödendiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde ilgili adayın sınavı gerçekleştirilir. Bu süre zarfında ilgili adaya sınav açılmazsa talep edilmesi halinde sınav ücretinin tamamı kuruluş tarafından iade edilir.
Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde kuruluş tarafından sınav açılmaması ya da adaya sınav tarihinin bildirilerek uygunluğunun kanıtlanabilir yöntemle alınmaması durumunda sınav ücretinin tamamının iadesi kuruluş tarafından yapılır. Mücbir sebep bildirmeksizin iki kez sınav tarihini kabul etmeyen aday ücretsiz sınav haklarından bir tanesini kullanmış sayılır.
Ücret iade talebinin işleme alınabilmesi için adayın Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.’nin iletişim bilgileri üzerinden yapılan (aday kimlik bilgilerinin, talep metninin, ücret iadesini talep ettiği banka hesabına ait bilgilerin ve adayın imzasının bulunduğu) bir dilekçe ile talep etmesi şartı aranmaktadır. Talebin uygun bulunması halinde talep tarihinden itibaren 10 gün içerisinde iade yapılmaktadır.
İndirimler
Fon ve hibe başvurusu dışında kalan, 10 kişi ve üstü toplu başvurularda %05 indirim uygulanır.
Fon ve hibe başvurusu dışında kalan, 25 kişi ve üstü toplu başvurularda %10 indirim uygulanır.
Fon ve hibe başvurusu dışında kalan, 50 kişi ve üstü toplu başvurularda %15 indirim uygulanır.
Diğer Kurallar
Mesleki Yeterlilik Kurumu sayfasındaki Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.’ye ait ücretlerin bu sayfadaki ücretlerden farklı olması durumunda Mesleki Yeterlilik Kurumu sayfasındaki ücretler geçerlidir!
Mesleki Yeterlilik Kurumu – Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. ücret tarifesi sayfasını görüntülemek için tıklayınız.
Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. Ücret Tarifesi (26.07.2021)
17UY0299-5/00 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 (Rev.00)
Yeterlilik için minimum ücret bedeli: ₺ 1.150,00
17UY0333-5/00 Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 (Rev.00)
Yeterlilik için minimum ücret bedeli: ₺ 1.650,00
17UY0327-3/00 Minibüs Şoförü Seviye 3 (Rev.00)
Yeterlilik için minimum ücret bedeli: ₺ 1.300,00
17UY0329-3/00 Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Seviye 3 (Rev.00)
Yeterlilik için minimum ücret bedeli: ₺ 1.350,00
17UY0330-3/00 Taksi Şoförü Seviye 3 (Rev.00)
Yeterlilik için minimum ücret bedeli: ₺ 1.300,00
Mesleki Yeterlilik Kurumu belge basım masrafı
Tıklayınız.
IBAN: Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
TR44 0006 2001 4580 0006 2977 36
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
ŞB. 01458-BAĞLAR / ESKİŞEHİR – HESAP NO: 6297736
Açıklama Metni
Ücret dekontunun açıklama bölümüne “(sınava girecek adayın!) T.C. Kimlik No, Ad, Soyad, … yeterliliği sınav/belge ücretidir.” açıklama metninin yazılması gerekmektedir.
Kurallar
Bu sayfa düşük çözünürlüklü telefon ekranı için hazırlanmış olup tüm kuralları ve detaylı bilgi metnini görüntülemek için sayfayı yüksek çözünürlüklü bilgisayar ekranından açınız.