Üst Yönetim Tarafsızlık Beyanı

ÜST YÖNETİM TARAFSIZLIK BEYANI

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak;

  • TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendiren Kuruluşlar İçin Genel Şartlar Standardı kapsamında Tarafsızlık, bağımsızlık, objektiflik, adillik ve eşitlik ilkelerine bağlı olarak çalışacağımı,
  • Global Belgelendirme ile ilgili tüm faaliyetler, süreçler ve çalışmalar kapsamında edindiğim bilgileri gizli tutacağımı,
  • Tüm faaliyetlerde tarafsız olarak ve etki altına kalmaksızın personel belgelendirme sistemine destek vereceğimi,
  • Global Belgelendirme çalışanlarına aksi yönde herhangi bir baskı, telkin ve benzeri unsurlarda bulunmayacağımı,
  • Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışanlarımızın tarafsız, objektif, adil, eşitlikçi ve bağımsız hareket etmesini engelleyecek herhangi bir baskı unsuruna müsaade etmeyeceğimi,
  • Personel belgelendirme sisteminin gelişmesini sağlayacak yönde katkıda bulunacağımı,
  • Bağlı olduğumuz kuruluşların mevzuatlarına uygun davranacağımı,

beyan ve taahhüt ederim.

 

Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Haluk OLCAY